Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Trenčiansky kraj(126 záznamov)

Slovensko Základné školy - Trenčiansky kraj
1 - 25 z celkom 126 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Základná škola s materskou školou. Výučba všeobecných predmetov, ekologická, enviromentálna výchova, cudzie jazyky, rozvíjanie schopností žiakov formou záujmovej a krúžkovej činnosti.
Základná škola a materská škola. Predškolská príprava detí vo veku od 3 do 6 rokov. Základné vzdelanie žiakov, príprava na ďalšie štúdium.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské hodnoty, výučba všeobecno - vzdelávacích predmetov a náboženstva, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základná škola Bánovce nad Bebravou - vedenie školy, aktivity školy, úspechy v škole, história školy, zameranie školy.
Vzdelávanie a výchova žiakov, organizovanie rôznych podujatí a akcií. Prevádzkovanie škôlky.
Vzdelávanie žiakov s rozumovými nedostatkami a autizmom. Diagnostické, psychologické, psychoterapeutické a špeciálnopedagogické služby.
Informácie o škole, novinky, kalendár, rozvrh, žiaci, učitelia, krúžky, predmety, učebne a štatistika.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, školský klub a jedáleň.
Základná škola internátna a špeciálna materská škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, špeciálno- pedagogická poradňa.
Výchova a vzdelávanie detí v duchu evanjelia a kresťanskej morálky, výučba informatiky, odborných predmetov a cudzích jazykov, škola v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik.
Prevádzka základnej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, školský klub a jedáleň.
Základná škola Štvrtej sednice Tatrína. Príprava žiakov na stredné školy, záujmové krúžky.
Základná škola s rozšírenou výučbou cudzích jazykov. Príprava žiakov na stredné školy. Informácie, kontakty, história, súčasnosť, žiaci, učitelia, krúžky, absolventi.
Výchova a vzdelávanie, predškolská príprava, aktivity a krúžky pre deti.
Základná škola s materskou školou Lednica. Zabezpečovanie školskej a predškolskej výchovy. Poskytovanie základného vzdelania, športové aktivity.
Výuka žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť, prevádzka školskej knižnice, zdravý vývin dieťaťa, voľnočasové, pohybové a športové aktivity, poskytovanie výchovného poradenstva rodičom aj deťom.
Poskytovanie výchovy a vzdelávania žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom, ktorí sú postihnutí autizmom.
Základná škola, aktuality, odkazy, krúžky, informácie o škole, organizácia, metodické orgány, projekty.
Základné vzdelanie pre žiakov, plavecké a hokejové športové triedy, školská knižnica, školská jedáleň.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy a žiakov v predškolskom veku, príprava žiakov na stredné školy.
Základná škola v Starej Turej. Vyučovanie cudzích jazykov, možnosť stravovania, počítačové učebne, voľnočasové aktivity.
Výchova žiakov v predškolskom veku, vzdelávanie žiakov základnej školy, výučba všeobecných predmetov, rozvoj osobnosti dieťaťa, zdravý životný štýl, pohybové aktivity, záujmová a krúžková činnosť.