Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Levice(98 záznamov)

26 - 50 z celkom 98 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola - základné vzdelanie žiakov, záujmové krúžky, príprava žiakov na strednú školu.
Základná škola s materskou školou. Základné všeobecné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium, predškolská výchova detí.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov príprava na stredné školy, akcie a záujmové krúžky.
Občianske združenie založené pre pomoc ľuďom, ktorí prežili dopravnú nehodu.
Poskytovanie základného školského vzdelania. Učitelia, školský klub detí, záujmové krúžky, školský časopis.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Súkromná základná škola - základné vzdelanie, možnosť zapájania sa do projektov, súťaží, olympiád, účasť na výmenných pobytoch v zahraničí, športové aktivity.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským. Záujmové aktivity: šach, matematický, internetový, strelecký krúžok, futbal, basketbal.
Základná škola - vyučovanie v maďarskom jazyku. Organizovanie akcií a podujatí, školský klub detí.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Krúžky, projekty, mimoškolská činnosť žiakov.
Základná škola - záujmové krúžky, súťaže, projekty, vyučovací jazyk slovenský.
Základná škola. Žiaci, zamestnanci, úspechy, kontakt, práce žiakov.
Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Škola zo zameraním na poruchy reči, osobnosti, učenia sa, správania, sociálnych vzťahov.
Plnoorganizovaná základná škola s 1. a 2. stupňom. Špeciálne učebne chémie, fyziky, prírodopisu, informatiky. Integrácia žiakov s poruchami učenia.
Základná škola Pukanec. Rozvrhy, učitelia, známky, aktivity školy, školský klub.