Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Levice(98 záznamov)

1 - 25 z celkom 98 výsledkov
Odporúčame vám
Vyučovanie predmetov umeleckého zamerania v odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný.
Pomoc občanom zo sluchovým postihnutím, sociálne poradenstvo a prevencia, tlmočnícke služby pre nepočujúcich, organizácia akcií, informácie o kompenzačných pomôckach.
Pomoc onkologických pacientom a ich rodinám, podpora umeleckej tvorby pacientov, predaj motivačnej literatúry, rozdávanie kníh a materiálov s motivačnou tematikou na onkologických pracoviskách.
Základná umelecká škola Levice. Výtvarný, hudobný, literárno-dramatický a tanečný odbor.
Nezisková organizácia - občianske združenie zdravotne postihnutých ľudí, vzdelávacie aktivity. Chránené dielne.
Aktivity školy, pedagogický zbor, fotogaléria, zameranie školy, projekty.
Základná škola. Aktivity, krúžky, organizovanie školských podujatí, školský klub detí.
Základná vzdelanie pre žiakov. Triedy, krúžky, učitelia, rozvrhy, novinky, kalendár, kontakt.
Informácie o škole sv. Vincenta de Paul - vzdelávanie a výchova je založená na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy.
Cirkevná základná škola a gymnázium - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Základná škola s vyučovaním v maďarčine - organizovanie školských akcií, záujmových krúžkov, školská družina.
Prevádzka základnej a materskej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základné vzdelanie, vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové útvary - mimoškolská činnosť.
Vzdelávanie a výchova detí a mládeže na základnej škole.
Školská družina, projekty školy, športové kluby na základnej škole, nultý ročník pre deti.
Škola s vyučovacím jazykom maďarským: mimoškolské činnosti, školský klub detí, aktivity.
Výchova detí s mentálnym a fyzickým postihnutím. Informácie o špeciálnej základnej a materskej internátnej škole.