Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Žilina(111 záznamov)

1 - 25 z celkom 111 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, výučba predmetov, rozvoj tvorivosti, kreativity detí, organizácia výletov, exkurzií.
Informácie o základnej a materskej škole - výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Súkromná základná škola je súkromná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, jediná multikultúrna škola v žilinskom regióne. SZŠ poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie deťom od 6 do 16 rokov. Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský, avšak vo výchovno-vzdelávacom procese využívame metodiku CLIL a CALL na všetkých odborných predmetoch v spolupráci so zahraničnými lektormi.
Občianske združenie, rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov.
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.
Základná umelecká škola - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Informácie o škole - novinky, história, pripravované podujatia, štúdium na škole, fotogalérie, hudobné a literárno-dramatické odbory.
Základná umelecká škola - odborná výučba v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a animačnom odbore.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Prebudenie záujmu o aktívny, plnohodnotný život ľuďom na vozíkoch, pomoc a poradenstvo, organizovanie kultúrnych podujatí.
Mestská základná umelecká škola Rajec - klavírne, strunovo-sláčikové, dychové, akordeónové oddelenie, oddelenie spevu, hudobnej náuky, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor.
Základná škola s materskou školou - plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity, školský klub a školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie výchovno - vzdelávacích služieb pre deti a mládež, organizovanie záujmových krúžkov, zúčastňovanie sa na súťažiach a akciách, výchovné poradenstvo.
Spojená základná škola, materská škola a školský klub, príprava na stredné školy, výchovná a vzdelávacia činnosť.
Výroba, predaj a servis zdravotníckych pomôcok pre telesne postihnutých a staršiu populáciu - mechanické vozíky, elektrické vozíky.
Profil školy, aktivity školy, informácie o rozvrhu, učiteľoch a žiakoch.
Štátna základná škola - vyučovací jazyk slovenský, vzdelávanie a výchova žiakov. Oznamy, fotogaléria, zoznam tried, ponuka krúžkov.
Základná škola s materskou školou - informácie pre rodičov a žiakov, záujmové krúžky, školská jedáleň a klub detí.
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Obhajovanie záujmov osôb postihnutých autizmom a rodičom.