Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Žilinský kraj(194 záznamov)

Slovensko Základné školy - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 194 výsledkov
Odporúčame vám
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.
Informácie o škole a materskej škole, kontakt, novinky, kalendár akcií, predmety, krúžky.
Príprava študentov na stredné a vysoké školy umeleckého smeru. Hudobný, výtvarný, tanečný, divadelný, literárno-dramatický odbor.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty, vyučovanie všeobecných predmetov a cudzích jazykov, záujmové krúžky a mimoškolské aktivity.
Výchovná a vzdelávacia činnosť detí, školský klub a školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou - informácie pre rodičov a žiakov, záujmové krúžky, školská jedáleň a klub detí.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, primárna príprava žiakov na stredné školy
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, výučba predmetov, rozvoj tvorivosti, kreativity detí, organizácia výletov, exkurzií.
Základná umelecká škola - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Základná škola s materskou školou. Aktuality, fotoalbumy, rozvrh hodín a zoznamy žiakov, učiteľov a tried. Prevádzka školskej jedálne.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, krúžky, poradenstvo pre rodičov, dôraz na zmysluplné trávenie voľného času, záujmová činnosť, tvorivé hry.
Základná umelecká škola - odborná výučba v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a animačnom odbore.
Výučba v prvých stupňoch základného vzdelania. Humanitné a všeobecné zameranie, výučba cudzích jazykov.
Základná škola - vzdelávanie žiakov, organizovanie akcií a podujatí, krúžková činnosť.
Cirkevná spojená škola. Gymnázium a základná škola - výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky.
Cirkevná základná škola s rozšíreným vyučovaním jazykov - výchova žiakov v duchu kresťanskej viery a morálky, všeobecné vzdelávanie, príprava žiakov na stredoškolské štúdium.
Základná škola. Vzdelávanie a výchova detí a mládeže s vyučovacím jazykom slovenským.
Základná škola s materskou školou, komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Dôraz na zdravý životný štýl, voľnočasové a pohybové aktivity, šport.
Výchovno - vzdelávací proces realizovaný v kresťanskom duchu, duchovné aktivity, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Aktivity školy, informácie o učiteľskom zbore, predmety a školské krúžky, školský klub.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.