Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy(2 068 záznamov)

76 - 100 z celkom 2 068 výsledkov
Odporúčame vám
Celodennú alebo poldenná výchovno-vzdelávacia starostlivosť pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov. Aktuality, krúžky, oznamy a jedálny lístok školskej jedálne.
Informácie o škole, novinky, kalendár, rozvrh, žiaci, učitelia, krúžky, predmety, učebne a štatistika.
Predškolské vzdelávacie zariadenie s vyučovacím jazykom anglickým - jazykové vzdelávanie, pobyt vonku, záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, záujmová činnosť, krúžky, poradenstvo pre rodičov aj žiakov,.
Štátna materská škola. Výchova a vzdelávanie detí predškolskom veku, tanečný, futbalový, anglický krúžok, telesná výchova, environmentálna výchova, budovanie vzťahu k prírode.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova detí, základné vzdelávanie žiakov do 15 rokov. Záujmové krúžky.
Prevádzka súkromnej špeciálnej materskej škôlky. Práca s deťmi s mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, telesným postihnutím, poruchami sluchu a poruchami správania.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie žiakov, príprava na základné a stredné školy.
Základná a materská škola, školské projekty, vzdelávacie aktivitách školy, poskytovanie odborného výchovného poradenstva, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, krúžky.
Spoločná nemecko-slovenská škola a škôlka s nemeckým vyučovacím jazykom. Vedenie výučby a výchovy detí personálom z Nemecka.
Základná škola s materskou školou Slanec. Predškolská príprava, základné vzdelanie, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity, enviromentálna výchova.
Materská škola, výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku. Tvorivé hry, edukačné aktivity, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, podpora samostatnosti detí, vedenie k zodpovednosti.
Špeciálna základná škola s materskou školou zameraná na výchovu a vzdelávanie detí postihnutých autizmom.
Spojené 2 materské školy a školské jedálne. Celodenná výchovná starostlivosť alebo poldenný pobyt pre deti vo veku 2 – 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Základná škola s materskou školou. Jazykové vzdelávanie od prvého ročníka - anglický, nemecký jazyk.
Vyučovanie anglického jazyka pre deti. Základom vyučovania je prirodzená komunikácia v anglickom jazyku s kvalifikovanými učiteľmi z Veľkej Británie.
Materská škola. Predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov. Predplavecká príprava pre deti.
Základná a predškolská pedagogika. Edukačné aktivity a kreatívne cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, súťaže, školský klub detí.
Medzinárodná materská, základná a stredná škola s výučbou v anglickom jazyku a študijným plánom od Cambridgeskej univerzity.
Základné vzdelanie v 1. - 4. ročníku, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, knižnica.