Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy(992 záznamov)

26 - 50 z celkom 992 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná štvortriedná materská škola - moderné edukačné zariadenie určené pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.
Súkromná základná a materská škola so zameraním na anglický jazyk. Základné vzdelanie a výchova, predškolská príprava detí, pohybové a športové aktivity, záujmová činnosť, krúžky.
Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím vo veku od 3 do 6 rokov, žiakov vo veku od 6 do 15 rokov v Špeciálnej základnej škole a pre žiakov od 16 rokov vzdelávanie v Praktickej škole.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Bilingválna škôlka - zameriavanie na rozvoj talentu a schopností detí už od 18. mesiaca ich veku. Rozvíjanie anglického jazyka a sociálno - komunikačných zručností.
Materská škola. Výchova a rozvoj pohybových spôsobilostí detí - tenis, plávanie, lyžovanie, tanec, kreatívna tvorbu vo výtvarných centrách.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Výchovná a vzdelávacia činnosť pre deti a mládež, športový, počítačový, literárno-dramatický krúžok, individuálny prístup, výlety, exkurzie. Starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Integrovaná predprimárna výchova a vzdelávanie pre deti s autizmom. Informácie o aktivitách a krúžkoch, špeciálnych triedach.
Materská škola s predškolskou edukáciou pre deti od 2 do 6 rokov. Výlety do prírody a tvorivé dielne.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku, aktivity, krúžky, výlety. Záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti, zameranie na environmentálnu oblasť.
Školský klub detí, rozvrhy, pedagogický zbor, školský poriadok, rada rodičov, aktivity a záujmové krúžky.
Základná škola s materskou školou v Oravskom Podzámku. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov a krúžkov. Informácie o škole, projekty a novinky. Ponuka školskej jedálne.
Základná škola s materskou školou v Košarovciach. Vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Vzdelávací program, digitálna knižnica, krúžky, eLearning.
Výchovno-vzdelávacia činnosť, výlety, exkurzie, školská jedáleň a školský klub detí, rozvíjanie tvorivosti, humanistický prístup.
Materská škola. Aktivity zamerané na environmentálnu a prosociálnu výchovu, princípy humanizmu. Zážitkové a projektívne učenie, rozvoj kreativity, tvorivosti a komunikačných schopností dieťaťa.
Súkromná materská škola zameraná na všestranný rozvoj a zdravú stravu s výučbou angličtiny a nemčiny.
Informácie o škole a o materskej škole. Krúžky, triedy, predmety, vyučovanie, rozvrh hodín.
Materská škola pre deti od 2 do 6 rokov. Učenie hravou formou. Plavecký výcvik a krúžok anglického jazyka.