Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy(1 000 záznamov)

26 - 50 z celkom 1 000 výsledkov
Odporúčame vám
Výchovno - vzdelávacie služby, vyučovanie anglického jazyka, ortopedická, logopedická a psychologická starostlivosť pre deti od dvoch do šesť rokov.
Materská škola s dvoma triedami. Celodenná výchovná starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov.
Aktivity školy, informácie o učiteľskom zbore, predmety a školské krúžky, školský klub.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Materská škola. Aktivity, cvičenia a záujmové krúžky zamerané na podporu tvorivosti, kreativity, zdravého vývinu osobnosti dieťaťa. Návštevy divadelných predstavení, výletov a exkurzií.
Súkromná materská škôlka pre deti od 2 do 7 rokov. Ponúkame profesionálny prístup, rodinné prostredie, bilingválnu výučbu anglického jazyka ako aj tvorivé športové aktivity.
Základná škola s materskou škôlkou - informácie, špeciálne triedy pre žiakov 5. - 9. ročníka s výchovno-vzdelávacími potrebami.
Základná škola s materskou školou v Špačinciach. Základné informácie, školský rok, základná škola, materská škola, školský klub deti, ostatné.
Súkromná francúzsko-anglická škôlka, jasle - denná výučba francúzskeho jazyka, angličtiny.
Materská škola. Predškolská príprava detí, podpora tvorivosti detí prostredníctvom hier, pohybové a športové aktivity, rozlišovanie geometrických tvarov a farieb, jednoduché matematické počty.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o deti predškolského veku. Dôraz na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie, pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu, rozvoj motoriky, osobnosti dieťaťa.
Služby predškolského zariadenia, všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Pohybové cvičenia, rozvoj logického myslenia, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti dieťaťa, osvojovanie hygienických návykov.
Materská škola s aktuálnymi informáciami, fotografiami a informáciami o krúžkovej činnosti.
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Informácie o základnej a materskej škole - výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Materská škola so 4 triedami, poskytovanie výchovy a predprimárneho vzdelania pre deti. Pohybové hry a aktivity, grafomotorické cvičenia, vedenie k správnej životospráve, enviromentálna výchova.
Materská škola - grafomotorické cvičenia, loptové a pohybové hry, edukačné aktivity, vedenie k samostatnosti a základným hygienickým návykom, spolupráca s rodičmi.
Starostlivosť a výchova detí v predškolskom veku - materská škola rodinného typu s celodennou prevádzkou.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, pohybové aktivity, dôraz na zdravý životný štýl, vyučovanie cudzích jazykov, výchovné poradenstvo.
Základná škola s materskou školou - zameranie na environmentálnu výchovu, vzdelávanie, krúžky, rozvoj tvorivosti a nadania detí.
Materská škola. Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti.
Prevádzkovanie štátnej materskej školy s celodennou a poldennou starostlivosťou o deti od 2 do 6 rokov.