Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy(991 záznamov)

51 - 75 z celkom 991 výsledkov
Odporúčame vám
Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, predprimárne vzdelávanie detí, výučba aj v maďarskom jazyku.
Základná škola s materskou školou, záujmová činnosť a krúžky- tanečný, futbalový, tenisový, počítačový, zdravotnícky. Poskytovanie základného vzdelania, predškolskej prípravy.
Predškolská príprava detí, základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň. Záujmové krúžky a mimoškolské aktivity.
Cirkevná základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky.
Katolícka základná škola. Vyučovanie všeobecno - vzdelávacích predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva, náboženské aktivity, plavecký a lyžiarsky výcvik, duchovné cvičenia.
Sme zriaďovateľom dvoch súkromných materských škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení. Našim cieľom je ponúknuť moderné priestory postavené na mieru deťom, kvalifikovaný personál, akreditovaný program a širokú ponuku doplnkových služieb pre deti i rodinu. Spolupracujeme s odbornými garantmi, vyučujeme cudzie jazyky a ponúkame širokú paletu krúžkov a športových kurzov.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium. Predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie, edukačné aktivity, telesná výchova, enviromentálna výchova, výchovné poradenstvo rodičom aj deťom.
Spojená škola - špeciálna materská, základná škola, praktická škola, základná škola.
Súkromná medzinárodná základná a materská škola s výučbou v anglickom jazyku.
Súkromné detské jasle pre deti od 1 do 4 rokov. 2 skupiny po 12 detí, v tichom a rodinnom prostredí.
Základná škola s materskou školou Jelšava. Výchova detí, vzdelávanie žiakov. Nácvik grafomotorických a komunikačných schopností, dopravná výchova, vyučovanie cudzích jazykov, posilňovňa, telocvične.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Materská škola. Predškolská výchova humanistického prístupu k deťom. Cieľavedomý rozvoj osobnosti dieťaťa.
Prevádzkovanie materskej školy - 8 tried, záujmové krúžky, edukačné aktivity.
Kresťanská výchova a vzdelávanie žiakov v rámci povinnej školskej dochádzky, rozvíjanie tvorivého myslenia, osobnosti a samostatnosti, príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Lesný klub (lesná škôlka), komunita rodičov. Denný pobyt v prírode aj v zázemí malej chatky.
Materská škola zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov, na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Hudobno-pohybový a výtvarný rozvoj dieťaťa.
Informácie pre rodičov, aktuálne problémy, pracovníci, akcie, ciele a prístupy pri výchove detí, predškolská príprava, fotogaléria.
Materská škola, predškolská výchovno - vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozvoj tvorivosti, emocionality dieťaťa, edukačné aktivity, pohybové hry na utužovanie.
Materská škola. Výchovná činnosť zameraná na ekológiu, poznávanie prírody a jej ochranu.
Materská škola s celodennou a poldennou starostlivosťou o deti.
Základná škola s materskou školou - vedenie školy, zamestnanci, rada školy, história, galéria, triedy, projekty.