Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy(1 000 záznamov)

51 - 75 z celkom 1 000 výsledkov
Odporúčame vám
Základná výchova a vzdelávanie žiakov v náboženskom duchu, školská jedáleň a školský klub detí.
Informácie o základnej a materskej škole - výchovno-vzdelávacia činnosť pre deti MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Materská škola so 4 triedami, poskytovanie výchovy a predprimárneho vzdelania pre deti. Pohybové hry a aktivity, grafomotorické cvičenia, vedenie k správnej životospráve, enviromentálna výchova.
Materská škola - grafomotorické cvičenia, loptové a pohybové hry, edukačné aktivity, vedenie k samostatnosti a základným hygienickým návykom, spolupráca s rodičmi.
Starostlivosť a výchova detí v predškolskom veku - materská škola rodinného typu s celodennou prevádzkou.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, pohybové aktivity, dôraz na zdravý životný štýl, vyučovanie cudzích jazykov, výchovné poradenstvo.
Základná škola s materskou školou - zameranie na environmentálnu výchovu, vzdelávanie, krúžky, rozvoj tvorivosti a nadania detí.
Materská škola. Poskytovanie celodennej starostlivosti o deti.
Prevádzkovanie štátnej materskej školy s celodennou a poldennou starostlivosťou o deti od 2 do 6 rokov.
Súkromná materská škola akreditovaná MŠ SR - s výučbou anglického jazyka v rodinnom prostredí. Predprimárne vzdelávanie, individuálny prístup k deťom, krúžková činnosť, starostlivosť o zdravie.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku, aktivity, krúžky, výlety. Záujmová činnosť.
Predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň.
Starostlivosť o deti v materskej škole. Výchova v predškolskom veku.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti, zameranie na environmentálnu oblasť.
Materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku. Športové a pohybové hry, hry zamerané na rozvoj tvorivosti, logického myslenia, edukačné aktivity.
Štátna materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, tanečná, výtvarná výchova.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, dôraz na rozvoj osobnosti, tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť detí. Pohybové aktivity, edukačné cvičenia.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Pohybové hry, súťaže, záujmové krúžky. Osvojovanie si základných hygienických návykov, enviromentálna výchova, starostlivosť o zdravý vývin dieťaťa.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Montessori škôlka pre deti o 2 do 6 rokov. Angličtina, športové krúžky, online kamerový prístup pre rodičov počas prevádzky.