Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Materské školy(2 068 záznamov)

51 - 75 z celkom 2 068 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, dôraz na zdravý životný štýl detí, životosprávu detí.
Katolícka spojená škola so zložkami materská škola, cirkevná základná škola, stredná odborná škola, odbor programátor. Duálne vzdelávanie.
Školské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou o deti vo veku od 2 do 7 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov, cudzích jazykov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Predprimárne a primárne vzdelávanie, vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium. Rozvoj emocionality, tvorivosti a logického myslenia u detí.
Súkromná materská škola a súkromná školská jedáleň. Veľká ovocná záhrada.
Súkromné bilingválne detské centrum pre deti vo veku od 1 do 4 rokov.
Detské jasle a materská škola - starostlivosť o deti. Denný program, tvorivé aktivity a oznamy.
Štátna materská škola. Predškolská výchova detí, voľnočasové aktivity, pohybové hry, tvorivé hry, rozvoj osobnosti detí po všetkých stránkach.
Materská škola. Starostlivosť o deti vo veku od 3 do 6 rokov. Rozvíjanie osobnosti dieťaťa.
Súkromná materská škôlka s vyučovacím jazykom anglickým pre deti od 2,5 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, výučba predmetov, rozvoj tvorivosti, kreativity detí, organizácia výletov, exkurzií.
Súkromné bilingválne (anglicko – slovenské) detské jasle a škôlka pre deti od 2 - 6 rokov. Hodinová, jednodňová, večerná a víkendová starostlivosť.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Materská škola - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Edukačné aktivity uľahčujúce vstup detí do základnej školy, grafomotorické cvičenia, pohybové a loptové hry, súťaže, výlety, krúžky.
Materská škola. Výchovno-vzelávacia činnosť s deťmi predškolského veku a príprava na nástup do školy. Aktuálne oznamy, triedy, projekty a organizácia dňa. Školská jedáleň.
Materská škola - celodenná starostlivosť, výučba anglického jazyka, hudobná výchova spojená s tancom, výtvarná výchova.
Základná a materská škola. Poskytovanie vzdelania a výchovy, starostlivosť o najmenších, telesná a enviromentálna výchova, dôraz na zdravý životný štýl, organizovanie školských akcií, výletov.