Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Košice(227 záznamov)

76 - 100 z celkom 227 výsledkov
Odporúčame vám
Aktivity, projekty, záujmové krúžky, školská jedáleň. Zoznamy predmetov, žiakov, učiteľov.
Základná škola, ktorá sa zameriava na rozvíjanie jazykových spôsobilostí žiakov, využívanie informačno-komunikačných technológií, podporu aktívneho využívania voľného času.
Informácie o základnej škole, jej činnosti, zamerania, projekty, predmety, časopis.
Záujmové krúžky, pedagogický zbor, zoznamy detí, školské a športové akcie, vzdelávanie rómskych žiakov.
Informácie o školských aktivitách, predmetoch, záujmových krúžkoch, školskom klube detí, rozvrhu, fotogaléria.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od 1. ročníka. Možnosť výmenných pobytov v Nemecku.
Výučba detí prvého a druhého stupňa cirkevnej základnej školy, príprava žiakov na štúdium na stredných školách.
Súkromná základná škola - zoznamy žiakov, tried, učiteľov a krúžkov. Jedálny lístok školskej jedálne a aktivity školy. Výchovné poradenstvo a novinky školy.
Aktivity a podujatia organizované školou, krúžky, pedagogický zbor, rada rodičov. Rozvrh hodín, zoznamy tried, žiakov. Ponuka školskej jedálne.
Základná škola v Košiciach - základné vzdelanie, dôraz na zdravý vývin detí, individuálny prístup, školské krúžky, výlety, exkurzie.
Školský klub detí, záujmové krúžky a útvary, pedagogický zbor, podujatia a akcie.
Základná škola - školská jedáleň, záujmové krúžky, podujatia a výlety. Fotoalbumy, triedy, učitelia.
Súkromná základná umelecká škola - štúdium hudobného, literárno-dramatického, tanečného a výtvarného odboru.
Združenie podporujúce ľudí s alergiami, prieduškovou astmou a poruchami imunity. Organizovanie prímorských pobytov pre alergikov, organizovanie Škôl astmy.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Informácie o škole, história, súčasnosť, zameranie školy, zamestnanci, rada školy, rada rodičov, kniha návštev.
Výchova a vzdelávanie detí od 6 do 16 rokov. Informácie o škole, práce žiakov, vyučovacie predmety, učitelia, žiaci, krúžková činnosť.
Občianske združenie ťažko telesne postihnutých občanov SR. Sociálne poradenstvo, poradenstvo o kompenzačných pomôckach, organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí.
Občianske združenie. Informačné a osvetové aktivity zamerané na problematiku na OCD.
Študentský spolok - organizovanie spoločenských akcií pre študentov, zapájanie sa do preventívnych projektov a podujatí, za účelom zlepšenia úrovne ústnej hygieny.
Základná škola 1. a 2. stupňa podporujúca zdravie, jazykovú pripravenosť, počítačové a lyžiarske vyučovanie, rozvíjanie tvorivého a estetického cítenia, podporenie čitateľskej zručnosti.
Súkromná základná škola s integrovaním cudzích jazykov do vyučovacieho procesu.
Informácie o cystickej fibróze, poradenstvo, liečba, terapia, genetika, sociálne otázky.