Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Košice(207 záznamov)

26 - 50 z celkom 207 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromná základná umelecká škola - informácie o štúdium, škole a galéria fotografií.
Základná škola, história a súčasnosť školy, žiacky parlament, oznamy, fotogaléria, výchovné poradenstvo pre rodičov a deti.
História školy, projekty, oznamy, fotogaléria, súťaže, aktuality, školský klub detí.
Základné vzdelanie a výchova pre znevýhodnené deti, záujmové krúžky, organizácia výletov a školských akcií.
Školské akcie, záujmové krúžky, školský klub detí. Triedy, učitelia, rozvrhy a fotoalbum.
Špeciálna škola pre deti s poruchami správania a deťmi zo znevýhodneného prostredia.
Školský klub detí, rozvrhy, pedagogický zbor, školský poriadok, rada rodičov, aktivity a záujmové krúžky.
Základná umelecká škola s výtvarným odborom. Výstavy, exkurzie, ocenenia, pedagogický zbor.
Základná umelecká škola Valaliky. Umelecké aktivity. Hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Základná škola. Základné vzdelávanie žiakov, záujmové krúžky, aktivity, výlety.
Školské akcie a výlety, zoznamy žiakov, oznamy, triedy, rozvrhy.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Aktivity, krúžky, žiaci, učitelia, fotogaléria.
Štátna základná a materská škola. Výchovno-vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, výtvarná výchova, montessori pedagogika.
Rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. História školy, úspechy školy, projekty, predmety.
Základná škola - integrovanie telesne postihnutých žiakov s rôznym druhom a stupňom postihnutia pohybového aparátu. Bezbariérové priestory, výťah, školská jedáleň.
Základná umelecká škola - výuka hry na hudobné nástroje, literárno - dramatický odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor.
Bilingválne gymnázium - informácie o škole, štúdium, zoznamy žiakov a učiteľov.
Základná škola - základné vzdelávanie žiakov, záujmová činnosť. Predmety, zoznam žiakov, tried. Jedálny lístok a oznamy školy.
Špeciálna základná škola. Špecializovaný pedagogický zbor, terapie, špeciálny vyučovací proces, podujatia a výlety.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach. Pre deti poriada rôzne krúžky a terapie. Súkromná praktická škola.
Všeobecné informácie o základnej škole, učiteľoch, rozvrhoch, krúžkoch školy.
Spojená škola pre deti s telesným postihnutím od predškolského veku po stredoškolské vzdelávanie.