Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Základné školy - Košice(227 záznamov)

51 - 75 z celkom 227 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola - základné vzdelávanie žiakov, záujmová činnosť. Predmety, zoznam žiakov, tried. Jedálny lístok a oznamy školy.
Špeciálna základná škola. Špecializovaný pedagogický zbor, terapie, špeciálny vyučovací proces, podujatia a výlety.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach. Pre deti poriada rôzne krúžky a terapie. Súkromná praktická škola.
Všeobecné informácie o základnej škole, učiteľoch, rozvrhoch, krúžkoch školy.
Spojená škola pre deti s telesným postihnutím od predškolského veku po stredoškolské vzdelávanie.
Informácie o krúžkoch a akciách školy, jedálny lístok, rozvrh, školský klub detí, výchovný poradca.
Úspechy školy, rozvrh, zoznamy učiteľov a žiakov. Krúžky, jedálny lístok, aktivity a projekty školy.
Základná škola - základné vzdelanie, školská jedáleň, knižnica, školský klub.
Základná škola na Slovensku, ktorá zriaďuje športové triedy so zameraním na KORČUĽOVANIE (krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, hokej).
Štátna základná škola - základné vzdelanie pre žiakov, záujmové krúžky. Triedy, rozvrhy, zoznamy žiakov. Ponuka školskej jedálne.
Základné vzdelanie a výchova detí, školský klub detí, jedáleň, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Výučba žiakov 1. až 9. ročníka základnej školy, výchovno-vzdelávacia činnosť, školská jedáleň. Podujatie a akcie školy, fotogaléria, súťaže, úspechy žiakov, školské časopisy, školský klub detí.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, primárna príprava žiakov na stredné školy, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Základná škola v obci Valaliky. Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Základná škola - školský klub detí, projekty, školský časopis, školská jedáleň.
História a vedenie školy, učiteľský zbor, projekty, fotogaléria, alternatívne triedy s prvkami waldorfskej pedagogiky.
Súkromná základná umelecká škola. Praktické a teoretické vzdelanie pre profesiu profesionálneho tanečného umelca.
Občianske združenie. Tanečný súbor VIVA zameraný na moderný tanec. Celoslovenská tanečná súťaž PRE-DE-TA. Informácie o pedagógoch a tanečníkoch, fotky.
Škola s rozšírenou výučbou cudzích jazykov, matematiky a telesnej výchovy.
Súkromná základná škola. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka, umelecko - pohybová a dramatická príprava pre deti.
Školský časopis, žiacke projekty, vedenie školy, predmetové komisie, školský klub detí, kontakty na školu.
Informácie o základnej škole. Aktuality, krúžky, fotogaléria, učiteľský zbor.