Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Trnavský kraj(148 záznamov)

Slovensko Základné školy - Trnavský kraj
Galanta (32)
Hlohovec (14)
Piešťany (19)
Senica (6)
Skalica (7)
Trnava (41)
76 - 100 z celkom 148 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola. Základné vzdelávanie, rôzne krúžky, organizovanie výletov a podujatí pre žiakov.
Informácie o základnej a materskej škole, výchovno - vzdelávacie podujatia, krúžková činnosť.
Základná škola s materskou školou - informácie, kontakty, novinky, učitelia, triedy, predmety, krúžky, žiaci.
Špecializované učebne fyziky, chémie a prírodopisu, hudobnej výchovy, varenia, prác v dielňach a jedna špecializovaná učebňa výpočtovej techniky s PC počítačmi.
Výchovne a cieľavedome pôsobíme na rozvoj ľudskej osobnosti, umožňujeme deťom trávenie voľného času s prvkami relaxu. Premysleným pôsobením rozvíjame u našich žiakov umeleckú predstavivosť a tvorivosť
Poskytovanie vzdelania pre mentálne postihnuté deti so zameraním na predprofesijnú prípravu.
Základná škola s vyučovacím maďarským jazykom - história a súčasnosť školy, ciele a jej zameranie, fotogaléria, aktivity, záujmové krúžky.
Základná škola - školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Základná škola F.E. Scherrera - primárne vzdelanie. Triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a so zníženými intelektovými schopnosťami.
Všeobecné informácie o základnej škole, školský klub detí, súťaže, úspechy žiakov, pedagogický zbor.
Základná škola, mimoškolské aktivity, krúžky, stravovanie v školskej jedálni.
Základná škola. Informácie o škole, aktivity školy, zamestnancov, športové úspechy žiakov školy.
Predprimárne a primárne vzdelávanie, vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium. Rozvoj emocionality, tvorivosti a logického myslenia u detí.
Základná škola Vilka Šuleka. História a súčasnosť školy, úspechy, projekty, akcie, záujmové krúžky, fotogaléria.
Základná škola s materskou školou - vyučovanie v maďarskom jazyku, školský klub detí, stretnutia rodičov, záujmové krúžky, aktivity a podujatia školy. Zoznam tried, rozvrh a školský časopis.
Poskytovanie všeobecného základného vzdelávania a výchovy, k dispozícii záujmové krúžky.
Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí. Voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, hry zamerané na rozvoj tvorivosti a logického myslenia, komunikačných schopností detí.
Základná škola spojená s materskou školou - základné vzdelanie, predškolská výchova detí, záujmové krúžky, tvorivé hry, mimoškolské aktivity.
Základná škola, vzdelávanie a výchova detí v maďarskom jazyku - školský klub detí, časopis, záujmové krúžky, školské a športové podujatia.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie žiakov, olympiády, školské akcie, krúžky, voľnočasové aktivity. Fotogaléria, oznamy, novinky. Prevádzka školskej jedálne.
Základná škola s rozšírením vyučovaním hudobnej výchovy, činnosť speváckeho zboru, krúžky a podujatia na škole.