Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Trnavský kraj(148 záznamov)

Slovensko Základné školy - Trnavský kraj
Galanta (32)
Hlohovec (14)
Piešťany (19)
Senica (6)
Skalica (7)
Trnava (41)
101 - 125 z celkom 148 výsledkov
Odporúčame vám
Výchovno - vzdelávacia činnosť. Z histórie školy, súčasnosť školy, základné údaje, personálne zabezpečenie, záujmové vzdelávanie, aktivity žiakov, vnútorný poriadok školy.
Internátna škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie pre deti so zvláštnymi potrebami, s mentálnym postihnutím.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky, školský klub detí, školské a športové podujatia.
Výchova a vzdelávanie na kresťanských princípoch. Vyučovanie podľa učebných plánov a osnov schválených Arcibiskupským úradom v Trnave a Ministerstvom školstva SR.
Základná umelecká škola, možnosť štúdia v rôznych odboroch. Príprava žiakov na stredné školy s umeleckým zameraním.
Škola s vyučovacím jazykom maďarským. Aktivity a projekty, olympiády, súťaže, školský časopis, školský klub detí.
Výchovno-vzdelávacia činnosť pre žiakov vo veku od 6 do 15 rokov rozdelená do dvoch stupňov. Školský klub detí, školské stravovanie, zbor Dvojkáčik, školský parlament. Príprava na stredné školy.
Základná škola so športovou triedou so zameraním na ľadový hokej pre chlapcov a volejbal pre dievčatá, zriadená špeciálna trieda pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia.
Základná škola pre 1. a 2. stupeň. K dispozícií jedáleň, knižnica a školský klub.
Základná škola - triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, prírodovedných predmetov, s rozšíreným vyučovaním jazykov. Triedy pre intelektuálne nadané deti v 1. - 6. ročníku.
Vzdelávanie vychádzajúce z koncepcie tvorivo-humanistickej výchovy - učebný plán s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka a rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti.
Základné vzdelanie, predškolská príprava a výchova detí a mládeže. Výučba predmetov, získanie základnej počítačovej gramotnosti, záujmové krúžky, aktivity.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským. Poskytovanie základného vzdelania a predškolská pedagogika. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - základné vzdelanie, predškolská pedagogika, školský klub detí.
Školský klub detí, záujmové krúžky, školské a športové podujatia a súťaže, úspechy žiakov.
Základná škola - vyučovanie v maďarskom jazyku, vzdelávacia činnosť, 17 záujmových krúžkov, divadelný súbor, školská jedáleň, klub detí.
Vzdelávacia činnosť, školské aktivity a výlety, klub detí, knižnica, stravovanie v jedálni.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Základné vzdelanie, školské aktivity, krúžková činnosť. Odborné učebne pre IKT, fyziku, chémiu, cudzie jazyky. Školský klub detí, telocvičňa, multifunkčné ihrisko a športový areál.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, školské a mimoškolské aktivity, rozvoj grafomotorických a komunikačných schopností.
Základná škola s materskou školou. Ponuka voliteľných predmetov a školských aktivít. Zameranie školy na jazyk, šport a prírodovedné predmety. Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka.
Základné všeobecné vzdelávanie. Pedagogický zbor, jedálny lístok, dokumenty. Zoznamy tried a krúžkov.