Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Nitriansky kraj(247 záznamov)

Slovensko Základné školy - Nitriansky kraj
Komárno (37)
Levice (43)
Nitra (60)
Nové Zámky (47)
Šaľa (18)
Topoľčany (25)
76 - 100 z celkom 247 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Športová základná škola zameraná na futbal. Informácie o škole, zoznamy žiakov, predmetov, školská jedáleň.
Štátna základná škola spojená s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, osobnostný rozvoj detí, príprava pre vstup do prvého ročníka.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania a predškolského vzdelania, množstvo aktivít na vyplnenie voľného času detí, rozvoj osobnosti dieťaťa.
Základná škola s materskou školou. Výchova, vzdelávanie, vyučovanie základných predmetov, matematika, prírodoveda, zemepis, jazyk.
Cirkevné základná škola - všeobecné vzdelanie a náboženská výchova žiakov, príprava žiakov na štúdium na stredných školách.
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, integrovaná výučba žiakov.
Špeciálna základná a materská škola, komplexná starostlivosť o deti s mentálnym, zmyslovým, či telesným postihnutím a o zdravotne oslabené alebo choré deti.
Aktivity školy, pedagogický zbor, fotogaléria, zameranie školy, projekty.
Základná škola s vyučovaním v maďarčine - organizovanie školských akcií, záujmových krúžkov, školská družina.
Športové triedy so zameraním na hokej, športový aerobik a atletiku. Vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, prechod k informačnej spoločnosti, možnosti na aktívne trávenie voľného času detí.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským - mimoškolské aktivity, výučba cudzích jazykov, interaktívne vyučovanie odborných predmetov prostredníctvom počítačov, školy v prírode.
Vyučovanie cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk. CVČ zamerané na volejbal a stolný tenis.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola.
Podpora záujmových krúžkov pre detí ako je pohybová príprava, krúžok zdravej výživy, flautový, folklórny či krúžok moderného tanca.
Základná a materská škola s vyučovacím jazykom slovenským - rozvíjanie vedomostí detí, športové aktivity, 11 záujmových krúžkov.