Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Nitriansky kraj(251 záznamov)

Slovensko Základné školy - Nitriansky kraj
Komárno (39)
Levice (44)
Nitra (62)
Nové Zámky (47)
Šaľa (18)
Topoľčany (25)
76 - 100 z celkom 251 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola s aktívnym prístupom k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíjanie ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíjanie schopnosti aplikácie získaných vedomostí.
Štátna základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola všeobecného zamerania, klubová činnosť, záujmové aktivity, vyučovanie cudzích jazykov.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Základné vzdelanie, vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové útvary - mimoškolská činnosť.
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Základná škola - základné školské vzdelanie, školské podujatia, súťaže.
Základná škola - environmentálna, športová výchova a výučba cudzích jazykov. Zoznam predmetov, učiteľov a krúžkov. Školská jedáleň a školský klub detí.
Základná škola - história a súčasnosť školy, triedy, krúžky, vyučovanie, školské akcie.
Vyučovanie predmetov, záujmové krúžky, školský klub detí, pedagogický zbor, rada rodičov. Ponuka školskej jedálne a zoznamy tried, žiakov.
Vyučovanie cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky. CVČ zamerané na volejbal a stolný tenis a šach.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, integrovaná výučba žiakov.
Materská a základná škola s programom Zdravej školy - predškolská výchova, výuka žiakov, športové aktivity.
Rozvrhy, aktuálne suplovanie, fotogaléria. Organizovanie pohybových, stravovacích, mierových aktivít.
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
Škola s cieľom pretvárania tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka a na výučbu jazykov. Základné vzdelávanie.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a slovenským, materská škola.
Podpora záujmových krúžkov pre detí ako je pohybová príprava, krúžok zdravej výživy, flautový, folklórny či krúžok moderného tanca.
Vzdelávanie a výchova detí a mládeže na základnej škole.
Informácie o škole, žiaci, zamestnanci školy, práce školy, školský časopis. Úspechy, oznamy, nadané deti.
Školská družina, projekty školy, športové kluby na základnej škole, nultý ročník pre deti.