Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Nitriansky kraj(251 záznamov)

Slovensko Základné školy - Nitriansky kraj
Komárno (39)
Levice (44)
Nitra (62)
Nové Zámky (47)
Šaľa (18)
Topoľčany (25)
51 - 75 z celkom 251 výsledkov
Odporúčame vám
Cirkevná základná škola a gymnázium - základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Školská dielňa, spoločenská miestnosť - hudobná výchova, kultúrne programy. Podpora počítačovej gramotnosti.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - vedenie žiakov k dobrému správaniu a vzdelaniu, vyučovanie základných predmetov, rozvíjanie vedomostí, schopností.
Základná škola s triedami pre mimoriadne nadané deti. Informácie o škole, školskej jedálni, prebiehajúcich projektoch.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Poskytovanie základného vzdelania. Využívanie počítačov, notebookov, interaktívnych tabúľ, multimediálnych programov a internetu vo vzdelávaní.
Základná škola - cudzie jazyky, šport, informatika, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Základné vzdelanie, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola - základné vzdelanie, záujmy, zábava a aktívny oddych detí v mimoškolskom čase, výchovné poradenstvo rodičom a deťom.
Základná škola s materskou, organizovanie akcií, školské výlety, klub detí, vyučovanie, rozvoj tvorivosti.
Humanizácia výchovy a vzdelávania, činnosť zameraná na komplexný rozvoj osobnosti, na sprostredkovanie moderných teoretických a praktických zručností a znalostí.
Základné škola - pedagogický zbor, školský klub detí, jedáleň, školský časopis. Fotoalbumy, novinky, rozvrh hodín.
Základná škola s vyučovaním v maďarčine - organizovanie školských akcií, záujmových krúžkov, školská družina.
Štátna základná škola spojená s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelania, osobnostný rozvoj detí, príprava pre vstup do prvého ročníka.
Cirkevné osemročné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Prevádzka základnej a materskej školy, poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov a náboženstva.
Poskytovanie základného vzdelania, vzdelávanie a výchova žiakov, záujmové krúžky, aktivity školy.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola.
Základná škola s materskou školou so všeobecným zameraním. Intenzívna spolupráca s rodičmi, záujmová činnosť. Predprimárne a primárne vzdelávanie.
Súkromná základná škola v Nitre. Možnosť vyučovania v doobedňajšom a poobedňajšom čase. Individuálny prístup k žiakom.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.