Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Nitriansky kraj(250 záznamov)

Slovensko Základné školy - Nitriansky kraj
Komárno (38)
Levice (44)
Nitra (62)
Nové Zámky (47)
Šaľa (18)
Topoľčany (25)
51 - 75 z celkom 250 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Základná škola s aktívnym prístupom k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíjanie ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíjanie schopnosti aplikácie získaných vedomostí.
Štátna základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola všeobecného zamerania, klubová činnosť, záujmové aktivity, vyučovanie cudzích jazykov.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Základné vzdelanie, vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové útvary - mimoškolská činnosť.
Cirkevná spojená škola s organizačnými zložkami gymnázium a základná škola.
Cirkevné základná škola - všeobecné vzdelanie a náboženská výchova žiakov, príprava žiakov na štúdium na stredných školách.
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Výchova a vzdelávanie v duchu kresťanskej etiky. Nadštandardné vyučovanie cudzích jazykov na vyučovaní a krúžkoch v jazykovom laboratóriu.
Základná škola - základné školské vzdelanie, školské podujatia, súťaže.
Základná škola - environmentálna, športová výchova a výučba cudzích jazykov. Zoznam predmetov, učiteľov a krúžkov. Školská jedáleň a školský klub detí.
Základná škola - história a súčasnosť školy, triedy, krúžky, vyučovanie, školské akcie.
Vyučovanie predmetov, záujmové krúžky, školský klub detí, pedagogický zbor, rada rodičov. Ponuka školskej jedálne a zoznamy tried, žiakov.
Vyučovanie cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky. CVČ zamerané na volejbal a stolný tenis a šach.
Všeobecná výchova a vzdelávanie, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov, integrovaná výučba žiakov.
Aktivity školy, pedagogický zbor, fotogaléria, zameranie školy, projekty.
Materská a základná škola s programom Zdravej školy - predškolská výchova, výuka žiakov, športové aktivity.
Základné vzdelanie. Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov, podpora športovej prípravy.
Rozvrhy, aktuálne suplovanie, fotogaléria. Organizovanie pohybových, stravovacích, mierových aktivít.
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
Škola s cieľom pretvárania tradičnej školy na školu s novými vyučovacími metódami a organizačnými formami práce so zameraním na celkovú osobnosť žiaka a na výučbu jazykov. Základné vzdelávanie.