Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Slovensko(1 486 záznamov)

76 - 100 z celkom 1 486 výsledkov
Odporúčame vám
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, špeciálna pedagogická poradňa, odborné učilište pre mentálne postihnutých žiakov.
Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub a jedáleň, primárna príprava žiakov na stredné školy.
Vzdelávanie v rámci všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a cudzích jazykov. Príprava žiakov na ďalšie štúdium.
Základná škola. Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka. Aktivity školy, učebný plán, plán rodičov, fotoalbum.
Základná škola pre žiakov 1. aj 2. stupňa. Organizovanie kultúrnych akcií a aktivít pre deti - karneval, deň matiek, sánkovačky, lyžiarsky výcvik, turistický krúžok.
Základná škola v Kútoch. Vedenie školy, vyučovanie, organizácia, fotoalbum, knižnica.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie žiakov, príprava na základné a stredné školy.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov a príprava na stredoškolské štúdium.
Vzdelávanie detí - predškolská príprava, zabezpečenie povinnej školskej dochádzky.
Základná škola s materskou školou, vyučovanie všeobecných predmetov, príprava detí pre vstup do základnej školy, telesná a enviromentálna výchova, výchovné poradenstvo pre deti a rodičov.
Informácie o základnej škole. Pedagogický zbor, aktivity a záujmové krúžky na škole, triedy, rozvrhy tried.
Základná škola - základné vzdelanie, školská jedáleň, knižnica, školský klub.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Poskytovanie základného vzdelania. Využívanie počítačov, notebookov, interaktívnych tabúľ, multimediálnych programov a internetu vo vzdelávaní.
Základná škola s možnosťou výučby dvoch jazykov súčasne od siedmej triedy. Športové triedy so zameraním na futbal. K dispozícií Školský klub detí, školská knižnica.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov a príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola - aktuality, informácie o škole, projekty a fotogaléria. Zoznam tried a žiacka knižka. Školský klub detí a ponuka školskej jedálne.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov od prvého po deviaty ročník, príprava na stredné školy.
Všeobecné vzdelanie, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity.
Predškolská a školská príprava detí. Školské projekty, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky, podpora tvorivosti detí, rozvoj sociability, emocionality, humanistický prístup.
Základná škola s materskou školou - novinky, projekty, učitelia, žiaci, aktuality, jedálny lístok.
Informácie o škole, vnútorný poriadok, kalendár, rozvrh, suplovanie, učitelia, triedy, predmety, učebne, krúžky, knižnica.