Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Slovensko(1 472 záznamov)

101 - 125 z celkom 1 472 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Cirkevná spojená škola - základná škola s materskou školou, cirkevné gymnázium.
Základná škola s vlastnou jedálňou. Organizovanie kultúrnych akcií pre žiakov - výchovné koncerty, návštevy múzeí, karneval, vianočné trhy, lyžiarsky výcvik.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. K dispozícií je školská knižnica, výchovný poradca a krúžková činnosť.
Informácie o škole, zoznam učiteľov a žiakov, informácie o školských aktivitách. Materská škola, výchovno - vzdelávacia činnosť.
Výuka žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť, prevádzka školskej knižnice, zdravý vývin dieťaťa, voľnočasové, pohybové a športové aktivity, poskytovanie výchovného poradenstva rodičom aj deťom.
DAMA - Súkromná základná umelecká škola, študijné odbory - hudobný, literárno-dramatický, tanečný odbor, výtvarný odbor, audiovizuálna a multimediálna tvorba.
Základná škola. Záujmové krúžky, pedagogický zbor, činnosť špeciálneho pedagóga, školské a mimoškolské podujatia.
Poskytovanie výchovy a vzdelávania žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom, ktorí sú postihnutí autizmom.
Všeobecné informácie o základnej škole, učiteľoch, rozvrhoch, krúžkoch školy.
Základná škola, aktuality, odkazy, krúžky, informácie o škole, organizácia, metodické orgány, projekty.
Špeciálna základná škola s materskou školou. Vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Informácie o škole, učiteľoch.
História školy, riadenie školy, zoznam tried, dokumenty, projekty, predmety, úspechy, fotogaléria, krúžky, šport, oznamy, školský časopis.
Základná škola - výchovno-vzdelávacia činnosť, rozvoj individuálnych vlôh, schopností a možností dieťaťa.
Evanjelicko - kresťanské vzdelávanie, výuka všeobecno - vzdelávacích predmetov, náboženstva a edukácia žiakov v evanjelickom duchu, rozšírené vyučovanie anglického jazyka.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov, príprava na stredoškolské štúdium.
Výchovno - vzdelávací proces v duchu kresťanskej morálky, základné vzdelanie, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Základné vzdelanie a výchova pre znevýhodnené deti, záujmové krúžky, organizácia výletov a školských akcií.
Triedy so športovým zameraním, posilnená výučba nemeckého a anglického jazyka,, záujmové krúžky, výlety.
Základná škola Spišská Nová Ves - informácie o škole, triedach, zamestnancoch, fotogaléria a projekty.
Špeciálna základná škola, výchovno - vzdelávací proces, posudzovanie školskej zrelosti, predškolská príprava detí s odloženou školskou dochádzkou.
Základná škola Leopoldov - informácie o škole, projekty, výlety, školský časopis.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a podporou informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní.