Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy - Slovensko(1 486 záznamov)

101 - 125 z celkom 1 486 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Výchovná a vzdelávacia činnosť. Poskytovanie základného vzdelania, predškolská príprava.
Základná škola - pre žiakov vo veku od 6 rokov. Materská škola s telocvičňou a individuálnym prístupom - pre deti od 2 do 6 rokov. Výučba cudzích jazykov a športu.
Organizovanie podujatí, výchova a vzdelávanie detí. Vyučovací jazyk slovenský a maďarský.
Základná škola s materskou školou. Organizovanie školských akcií, projekty, záujmové krúžky, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Stránky základnej školy spojenej s materskou školou, organizácia školy a výučby, aktuality z diania v škole a krúžková činnosť.
Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov. Informácie o škole, fotoalbum, úspechy, novinky, učitelia, krúžky.
Základná škola s rozšírením vyučovaním nemeckého jazyka na 1. a 2. stupni. Vyučovanie ďalších cudzích jazykov - anglický, francúzsky, ruský.
Základná škola, poskytovanie základného vzdelania deťom, pohybové, športové aktivity, klubová činnosť, poskytovanie výchovného poradenstva.
Základná škola na Slovensku, ktorá zriaďuje športové triedy so zameraním na KORČUĽOVANIE (krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, hokej).
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
Základná škola so zameraním na vyučovanie humanitných, prírodných predmetov, cudzích jazykov a fyzickú kondíciu.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, aktivity školy, školský časopis.
Primárna príprava žiakov základnej školy na stredné školy, výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty.
Štátna základná škola - základné vzdelanie pre žiakov, záujmové krúžky. Triedy, rozvrhy, zoznamy žiakov. Ponuka školskej jedálne.
Základná škola - cudzie jazyky, šport, informatika, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Základné vzdelanie, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola - základné vzdelanie, záujmy, zábava a aktívny oddych detí v mimoškolskom čase, výchovné poradenstvo rodičom a deťom.
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava, poskytovanie základného vzdelania, výučba všeobecných predmetov, cudzích jazykov, organizovanie výletov, exkurzií, výchovné poradenstvo.
Štátna základná škola s materskou školou, vzdelávanie a výchova žiakov, predškolská výchova detí.
Základná škola s materskou školou. Vyučovanie žiakov podľa učebných plánov, dôraz na kreativitu, samostatnosť detí, vedenie k zodpovednosti, pozitívnym hodnotám k sebe, okoliu a spoločnosti.
Vzdelávanie žiakov, návštevy divadiel, hry a aktivity zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu k sebe samému, ostatným ľuďom, umeniu, prírode, životnému prostrediu, výučba angličtiny.
Základná škola s materskou, organizovanie akcií, školské výlety, klub detí, vyučovanie, rozvoj tvorivosti.