Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 499 záznamov)

201 - 225 z celkom 1 499 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, primárna príprava žiakov na stredné školy, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Základná škola. Informácie o základnej škole - kalendár, učitelia, triedy, žiaci, skúšky, známky, jedálny lístok.
Základná a materská škola - vzdelávanie detí, výchova, rozvoj osobnosti, krúžková činnosť.
Základná škola s aktívnym prístupom k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíjanie ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíjanie schopnosti aplikácie získaných vedomostí.
Základná škola - krúžky, záujmové aktivity, projekty. História školy, galéria akcií a organizácia školy.
Špeciálna základná škola. História, organizačná štruktúra, učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Základná škola - triedy so zameraním na šport v oblasti hokeja a plávania. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.
Informácie o škole - žiaci, triedy, učitelia, predmety, štatistika, rozvrh, jedálny lístok, fotoalbum, krúžky.
Informácie o škole - činnosti, žiaci, predmety, vyučujúci.Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka.
Základná škola s možnosťou jazykovej výučby na 1. stupni a so zameraním sa na futbal na 2. stupni. K dispozícií športový areál, školský klub detí a školský psychológ.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, mimoškolské činnosti, zaujímavosti. Predškolská výchova detí.
Štátna základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola v obci Valaliky. Poskytovanie základného vzdelania žiakom, výučba základných predmetov.
Predškolská príprava detí a základné vzdelanie, zameranie na športové aktivity. Mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.
Základné vzdelanie a záujmové aktivity pre žiakov. Školský detský klub, krúžky, výlety, školská knižnica, školská jedáleň.
Špeciálna základná škola zdravotne znevýhodnených spôsobom primeraným ich postihnutiu. Prípravný ročník, Školský klub detí, záujmové krúžky.
Vzdelávanie žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Od tretieho ročníka možnosť výučby anglického a francúzskeho jazyka.
Špeciálna základná škola s materskou školou zameraná na výchovu a vzdelávanie detí postihnutých autizmom.
Základná škola všeobecného zamerania, klubová činnosť, záujmové aktivity, vyučovanie cudzích jazykov.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským.
Špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, praktická škola. Výchova a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.