Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 486 záznamov)

101 - 125 z celkom 1 486 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Špeciálna základná škola. Autistická trieda. História školy, osobnosti, krúžky, poradňa, školský klub.
Súkromná základná škola - zoznamy žiakov, tried, učiteľov a krúžkov. Jedálny lístok školskej jedálne a aktivity školy. Výchovné poradenstvo a novinky školy.
Triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka. Triedy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Vzdelávanie začíname v prípravnom ročníku.
Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, telesnej výchovy a matematiky. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Projekty školy a krúžková činnosť.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, odborné učilište, centrum špeciálno - pedagogického poradenstva, študentské internáty.
Základná škola s vyučovaním v maďarskom jazyku. Stredná odborná škola so zameraním kaderník, hostinský s nadstavbou.
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Materská škola - starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Informácie o základnej škole, zoznamy žiakov, zamestnancov, krúžková činnosť, školské súťaže, aktivity školy, spolupráca školy a rodiny.
Spojená škola - štvorročné a osemročné gymnázium, päťročné bilingválne štúdium.
Základná umelecká škola Ľudovíta Fullu, odborná výučba v hudobnom, tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom odbore.
Aktivity a podujatia organizované školou, krúžky, pedagogický zbor, rada rodičov. Rozvrh hodín, zoznamy tried, žiakov. Ponuka školskej jedálne.
Základné školské vzdelanie so zameraním na cudzie jazyky od prvého ročníka - anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský.
Základné vzdelávanie žiakov - výučba základných predmetov a rímskokatolíckeho náboženstva. Príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola s materskou školou. Environmentálna výchova, pohybové a športové aktivity, školské stravovanie, podporovanie zdravého vývinu dieťaťa.
Špeciálna základná škola - poskytovanie vzdelania a výchovy problematickým deťom.
Komplexná starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti. Neinvestičný fond pre školu.
Základná škola - zoznam pedagógov, zamestnancov a žiakov školy, záujmová činnosť školy, fotogaléria akcií, úspechy.
Informácie o základnej škole. Aktivity, projekty, školský klub detí, vzdelávacia činnosť.
Základná škola v Bystranoch - história školy, fotogaléria. Školský klub detí, súťaže, projekty, záujmové krúžky.
Progresívne vyučovacie metódy a postupy, štyri umelecké odvetvia - hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie.
Súkromná základná umelecká škola - literárno-dramatický odbor, tanečný odbor, hudobný odbor - zborový, sólový spev, keyboard, gitara, flauta.
Umelecké vzdelávanie, výučba v dvoch umeleckých odboroch - tanečný odbor a literárno – dramatický odbor.
Výchovno - vzdelávacia činnosť pre žiakov 1. až 9. ročníka a deťom predškolského veku. Štatistiky, krúžky, rozvrh, novinky.
Škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti žiakov a ich prípravu na reálny život.