Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 499 záznamov)

101 - 125 z celkom 1 499 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Predškolská príprava detí a základné vzdelanie, zameranie na športové aktivity. Mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.
Základné vzdelanie a záujmové aktivity pre žiakov. Školský detský klub, krúžky, výlety, školská knižnica, školská jedáleň.
Špeciálna základná škola zdravotne znevýhodnených spôsobom primeraným ich postihnutiu. Prípravný ročník, Školský klub detí, záujmové krúžky.
Vzdelávanie žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Od tretieho ročníka možnosť výučby anglického a francúzskeho jazyka.
Špeciálna základná škola s materskou školou zameraná na výchovu a vzdelávanie detí postihnutých autizmom.
Základná škola všeobecného zamerania, klubová činnosť, záujmové aktivity, vyučovanie cudzích jazykov.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským.
Špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, praktická škola. Výchova a vzdelávanie pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.
Základná škola s materskou školou - plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity, školský klub a školská jedáleň.
Základná a materská škola. Informácie o škole, učiteľskom zbore, žiakoch a aktivitách školy.
Základná a materská škola v Bánove s mimoškolskými aktivitami - šport, jazyky strelecký a biblický krúžok.
Fotoalbum, informácie o škole, novinky, kalendár, učitelia, žiaci, záujmové krúžky.
Súkromná anglicko - slovenská základná škola, materská škola a gymnázium s vyučovacím jazykom anglickým. Zoznam žiakov, predmety, krúžky a učebné plány.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie, výchovné poradenstvo, rozvíjanie sociability, emocionality detí, pohybové hry, športové aktivity, krúžková činnosť.
Základná škola - získavanie všeobecných vedomostí a zručností, spoločenských návykov, príprava na strednú školu, školské projekty.
Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej. Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky.
Informácie o škole, projekty, krúžky, aktivity. Trieda pre mimoriadne nadané deti.
Základná škola - informácie o aktivitách, novinkách. Zoznamy žiakov, tried a učiteľov. Školský časopis a jedálny lístok.
Základná škola - školský klub detí, projekty, školský časopis, školská jedáleň.
Poskytovanie predškolskej prípravy a základného vzdelania, výchovná a pedagogická činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, športové stredisko.