Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 495 záznamov)

101 - 125 z celkom 1 495 výsledkov
Odporúčame vám
Vzdelanie podľa učebných plánov pre katolícke školy, vydávanie vlastného časopisu, duchovné obnovy.
Spojená základná škola, materská škola a školský klub, príprava na stredné školy, výchovná a vzdelávacia činnosť.
Základné informácie o škole, špeciálna starostlivosť o žiakov.
Vzdelávanie žiakov a ich príprava na ďalšie štúdium na stredných školách. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti, mimoškolské aktivity.
Základná vzdelanie pre žiakov. Triedy, krúžky, učitelia, rozvrhy, novinky, kalendár, kontakt.
Informácie o škole, rozvrh, kalendár, učitelia, triedy, krúžky, knižnica.
Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, telesnej výchovy a matematiky. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Projekty školy a krúžková činnosť.
Základná škola v Bystranoch - história školy, fotogaléria. Školský klub detí, súťaže, projekty, záujmové krúžky.
Výchovno - vzdelávacia činnosť pre žiakov 1. až 9. ročníka a deťom predškolského veku. Štatistiky, krúžky, rozvrh, novinky.
Základná škola. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy a aktuálne suplovania.
Špecializované učebne fyziky, chémie a prírodopisu, hudobnej výchovy, varenia, prác v dielňach a jedna špecializovaná učebňa výpočtovej techniky s PC počítačmi.
Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky, školská družina, škola v prírode, mimo-vyučovacie aktivity.
Výchovno-vzdelávací proces na základnej a materskej škole. Organizovanie školských akcií, záujmová činnosť v školskom klube detí, rozvoj tvorivosti, logického myslenia, grafomotoriky.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, školské stravovanie, akcie, súťaže, projekty.
Základná škola, informácie o škole a štúdiu, novinky, rozvrh, učitelia, predmety, maturita.
Základná škola - školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Základná škola F.E. Scherrera - primárne vzdelanie. Triedy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia a so zníženými intelektovými schopnosťami.
Základná škola jazykového (anglický, nemecký a ruský jazyk) a športového zamerania - športová príprava zameraná na ľadový hokej a športovú gymnastiku.
Základná škola s materskou školou. Podpora žiakov v bežeckom lyžovaní, biatlone a futbale, vyučovanie cudzích jazykov a informatiky od 1.ročníka, výchovno-vzdelávací proces s podporou IKT.
Špeciálna základná škola. Športové aktivity, technická výchova, divadelné a výtvarné súťaže. Organizácia školy, fotogaléria, rada školy. Prevádzka školskej jedálne.
Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky, fotoalbum.
Súkromná spojená škola pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím. Informácie o škole, história, zoznamy žiakov.
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 6. ročníka.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávanie žiakov v maďarskom jazyku, organizovanie školských výletov, predškolské aktivity detí.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.