Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 495 záznamov)

126 - 150 z celkom 1 495 výsledkov
Odporúčame vám
Vyučovanie výchovno - vzdelávacích predmetov, výchova žiakov v duchu kresťanskej viery.
Škola s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na ľadový hokej a futbal.
Výchovná a vzdelávacia činnosť detí, školský klub a školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou - informácie pre rodičov a žiakov, záujmové krúžky, školská jedáleň a klub detí.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, primárna príprava žiakov na stredné školy
Poskytovanie základného vzdelania, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť.
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy, záujmové krúžky.
Predškolská a školská príprava detí - vzdelávanie, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí.
Základné vzdelanie, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelávanie, výučba predmetov, rozvoj tvorivosti, kreativity detí, organizácia výletov, exkurzií.
Základná a materská škola v Bzenove pre deti do 15 rokov - doplnkové vzdelávanie, požiarnický a environmentálny krúžok, krúžok šikovných rúk, umelecký a výtvarný krúžok.
Základná škola - zoznamy tried, žiakov, krúžkov a učiteľov. Ponuka školskej jedálne. Žiacka knižka a informácie o aktivitách školy.
Materská škola a Základná umelecká škola. Projekty, krúžky, triedy, konzultačné hodiny.
Základná škola s materskou školou v Zavari. Informácie pre rodičov, oznamy, aktuality.
Základné deväťročné vzdelanie, digitálna knižnica, športové krúžky a krúžky cudzích jazykov. Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Rozvoj telesných, sociálnych zručností a hrubej motoriky.
Základná umelecká škola - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Spojenie základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy a školského klubu. Kurzy angličtiny, celoškolské projekty, infomácie pre rodičov a žiakov.
Informácie o škole, fotoalbumy, rada rodičov, orgány školy, žiacky parlament, projekty, udalosti, jedálny lístok.
Vyučovanie základných predmetov, anglického a nemeckého jazyka od 1. triedy, záujmová činnosť žiakov. Triedy pre zdravotne oslabené deti
Základná škola. Základné vzdelávanie, rôzne krúžky, organizovanie výletov a podujatí pre žiakov.
Vyučovanie žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť žiakov, výchovno-vzdelávacie aktivity.