Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 495 záznamov)

76 - 100 z celkom 1 495 výsledkov
Odporúčame vám
Základná a materská škola v Bzenove pre deti do 15 rokov - doplnkové vzdelávanie, požiarnický a environmentálny krúžok, krúžok šikovných rúk, umelecký a výtvarný krúžok.
Základná škola - zoznamy tried, žiakov, krúžkov a učiteľov. Ponuka školskej jedálne. Žiacka knižka a informácie o aktivitách školy.
Materská škola a Základná umelecká škola. Projekty, krúžky, triedy, konzultačné hodiny.
Základná škola s materskou školou v Zavari. Informácie pre rodičov, oznamy, aktuality.
Základné deväťročné vzdelanie, digitálna knižnica, športové krúžky a krúžky cudzích jazykov. Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Rozvoj telesných, sociálnych zručností a hrubej motoriky.
Základná umelecká škola - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Spojenie základnej školy, materskej školy, základnej umeleckej školy a školského klubu. Kurzy angličtiny, celoškolské projekty, infomácie pre rodičov a žiakov.
Informácie o škole, fotoalbumy, rada rodičov, orgány školy, žiacky parlament, projekty, udalosti, jedálny lístok.
Vyučovanie základných predmetov, anglického a nemeckého jazyka od 1. triedy, záujmová činnosť žiakov. Triedy pre zdravotne oslabené deti
Základná škola. Základné vzdelávanie, rôzne krúžky, organizovanie výletov a podujatí pre žiakov.
Vyučovanie žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť žiakov, výchovno-vzdelávacie aktivity.
Základná škola s materskou školou. Aktuality, fotoalbumy, rozvrh hodín a zoznamy žiakov, učiteľov a tried. Prevádzka školskej jedálne.
Informácie o základnej škole, pedagógoch, krúžkoch, zaznamenaných úspechoch školy, školskom klube.
Všeobecné informácie o základnej škole, učiteľoch, rozvrhoch, krúžkoch školy.
Spojená škola pre deti s telesným postihnutím od predškolského veku po stredoškolské vzdelávanie.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Vyučovanie všeobecných predmetov - čítanie, písanie, matematika, spev, maľovanie v maďarskom jazyku.
Informácie o krúžkoch a akciách školy, jedálny lístok, rozvrh, školský klub detí, výchovný poradca.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Poskytovanie základného vzdelania. Výučba cudzích jazykov, športové aktivity, práca s internetom. Informácie o škole, projekty školy, učiteľský zbor, rada školy.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Základná škola - oznamy, novinky, zoznamy žiakov a učiteľov. Jedálny lístok, úspechy školy, projekty.