Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Základné školy(1 495 záznamov)

26 - 50 z celkom 1 495 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie o základnej škole. Aktivity, projekty, školský klub detí, vzdelávacia činnosť.
Progresívne vyučovacie metódy a postupy, štyri umelecké odvetvia - hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie.
Súkromná základná umelecká škola - literárno-dramatický odbor, tanečný odbor, hudobný odbor - zborový, sólový spev, keyboard, gitara, flauta.
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Informácie o základnej a materskej škole, výchovno - vzdelávacie podujatia, krúžková činnosť.
Realizácia výchovno - vzdelávacej činnosti s akceptáciou individuálneho prístupu, tempa, možností a schopností každého dieťaťa.
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakom, výučba základných predmetov, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola s materskou školou - informácie, kontakty, novinky, učitelia, triedy, predmety, krúžky, žiaci.
Spojená škola pre deti s mentálnou retardáciou, zapojenie sa do pracovného procesu a života spoločnosti.
Špeciálna škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a s vývinovými poruchami učenia.
Základná škola s materskou školou. Informácie o štúdiu, žiakoch, história a zamestnanci.
Cirkevná základná umelecká škola - hudobný, tanečný a výtvarný odbor, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov.
Základné vzdelanie, výchova a vzdelávanie v duchu kresťanských postojov, štúdium cudzích jazykov, využívanie informačných technológií, školský klub detí.
Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Základná škola Š. Mnoheľa, Základná umelecká škola Janka Silana.
Predškolská príprava pre deti a základné vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium.
Poskytovanie základného vzdelania, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Informácie pre žiakov, rodičov, pedagógov školy. Informácie pre záujemcov o štúdium a podporu školy.
Špeciálna základná škola. Špecializovaný pedagogický zbor, terapie, špeciálny vyučovací proces, podujatia a výlety.
Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Škola je zameraná na rozvoj zdravia (podpora telesného a duševného rozvoja) a orientácia na ekológiu.