Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Česká republika(34 záznamov)

1 - 25 z celkom 34 výsledkov
Odporúčame vám
Vysoká škola zameraná na štúdium spoločenskovedných disciplín s praktickým využitím v oblasti verejného života.
Základná a materská škola - predškolská príprava, základné školské vzdelanie. Usporadúvanie školských a mimoškolských akcií, záujmové útvary, súkromná výuka.
Špeciálna základná škola pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, hyperaktivitou, špecifickými poruchami správania a učenia, LMD, autistické deti.
Poskytovanie vzdelávania v špecializovaných odboroch reštaurovanie nábytku, nepolychromaná drevorezba a reštaurovanie kovov.
Súkromná vysoká škola s akreditáciou. Poskytovanie vzdelania v bakalárskych študijných odboroch ekonomického a právneho zamerania a nadväzujúcim magisterským štúdiom s ekonomickým zameraním.
Bilingválna česko-anglická materská škola so zameraním na jazykové vzdelávanie metódou Wattsenglish. Cvičenie jógy pre deti predškolského veku, pravidelná lekárska starostlivosť.
Medzinárodná univerzita - externý vzdelávací program Business Administration pre uplatnenie absolventov v obchode. Bakalárske, magisterské, doktorandské štúdium.
Vzdelávacia inštitúcia na poskytovanie kvalitného manažérskeho vzdelania v programoch MBA, BBA a LLM. Štúdium MBA je investíciou do vášho profesijného a osobného rastu. Rozšírite si znalosti z odboru nad úroveň vysokoškolského vzdelania.
Súkromná vysoká škola neuverzitného typu. Príprava lektorov pre jazykové vzdelávanie dospelých. Postgraduálne vzdelávanie.
Medzinárodná vysoká škola. Vzdelanie v odboroch manažment, ekonomika, psychológia, humanitné odbory. Celoživotné vzdelávanie.
Súkromné gymnázium a stredná odborná škola. Príprava študentov na štúdium na vysokej škole. Výučba svetových jazykov s možnosťou štátnej skúšky z jazyka. Progresívne motivačné školné.
Súkromná vysoká škola, bakalárske štúdium, nadväzujúce magisterské štúdium, diaľkové i prezenčné. Bankovníctvo, financie, manažment, rekvalifikácie, kurzy, certifikácie. E- prihláška.
Učebné odbory - čalúnické, maliarske, natieračské, záhradkárske, obuvnícke a brašnárske práce.
Štúdium automechanika, inštalatéra, klampiara - stavebná a strojárenská výroba, maliar, mechanik diaľničných strojov, obkladač, tesár, stolár.
Alternatívna základná škola s inovatívnymi pedagogickými prístupmi, podporou prirodzenej zvedavosti detí a nadštandardnou výukou.
Základná škola - základné vzdelanie a výchova detí, výuka anglického a nemeckého jazyka, špeciálna starostlivosť o žiakov s poruchami učenia.
Štúdium MBA na prax zameranou formou Action Learning. Zlepšíte tak nielen svoje manažérske znalosti a schopnosti, ale úspešne aplikujete aj zmeny vo firme.
Informácie o škole, vyučovaní, predmetoch, učiteľoch. Športová hala, školská rada, školská družina.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, informácie o škole, zoznam vyučujúcich. Vybavenie školy, súťaže, dokumenty, jedáleň.
Vzdelávanie a komplexný rozvoj detí, vedenie k trvalejším hodnotám, výchova k tolerancii, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode, individuálny prístup k deťom.
Základná škola a materská škola. Edukačné a záujmové aktivity, vedenie k spoločenským hodnotám, hygienickým návykom, zdravému životnému štýlu.
Odborné vzdelávanie v oblasti hudby, výtvarnej výchovy a tanca. Rozvoj talentu nadaných i výrazne talentovaných detí.