Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Bratislavský kraj(182 záznamov)

Slovensko Školy - Bratislavský kraj
Bratislava (137)
Malacky (12)
Pezinok (14)
Senec (18)
101 - 125 z celkom 182 výsledkov
Odporúčame vám
Vysokoškolské vzdelanie v odboroch sociálnych a politických vied, európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej antropológie, verejnej politiky a ekonómie, sociálnej a pracovnej psychológie.
Vysokoškolské vzdelanie v medicínskom odbore farmácia - integrovane poznatkov z prírodovedných, medicínskych a špecifických farmaceutických vied.
Vysokoškolské vzdelanie pedagogického charakteru - učiteľstvo, vychovávateľstvo a sociálna práca.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch prekladateľstvo a tlmočníctvo, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch biológia, chémia, geológia, geografia, ochrana a využívanie krajiny, environmentálny manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov.
Vysokoškolské vzdelanie v právnických študijných odboroch v dennej aj externej forme štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v športových študijných odboroch - trénerstvo, športový manažment a učiteľstvo telesnej výchovy.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, oba vo forme denného štúdia.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch zameraných na matematiku, informatiku a fyziku.
Vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch manažment, podnikový manažment a medzinárodný manažment.
Vysokoškolské štúdium - výučba teológie a príprava teológov na kňazské povolanie.
Vysokoškolské štúdium v programe evanjelická teológia, ktoré je základným článkom prípravy duchovných pre Evanjelickú cirkev.
Denné centrum pre deti - osobnostný a intelektuálny rozvoj detí predškolského veku. Celodenná a poldenná starostlivosť o deti, jednorázová a občasná starostlivosť.
Vysoká škola - kreditný typ štúdia, obchodné vzdelanie, štúdium podnikového a znalostného manažmentu.
Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov. Sprostredkovanie štúdia na súkromnej zahraničnej českej vysokej škole aj na Slovensku.
Súkromná vysoká škola, bezfakultná, s celoštátnou pôsobnosťou, poskytujúca I. stupeň vzdelávania v bakalárskych študijných programoch a II. stupeň v inžinierskych študijných programoch.
Súkromná hudobná škôlka je zameraná na rozvoj osobnosti, vnímania a pochopenia sveta, rozvoja vzájomných interakcií medzi dieťaťom a okolím pomocou umenia, hudby.
Aktuálne informácie, história školy, informácie o prijímacích pohovoroch, základné informácie o predmetoch, fotogaléria priestorov školy.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základná výchova a vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy.
Súkromná vysoká škola manažmentu - výuka na bakalárskom, magisterskom alebo doktoradskom štúdiu.
Základná umelecká škola - klavírne, sláčikové, dychové, spevácke, akordeónové oddelenie. Elektroakustická kompozícia, oddelenie hudobnej náuky a orchester.
Futbalová akadémia - výkonnostný rast mladých futbalistov, tréning modernými metódami, informácie o družstve, prehľad akadémie.