Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Slovensko(1 308 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 308 výsledkov
Odporúčame vám
Domov mládeže - poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Súkromný školský internát. Poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Ponuka študijných a učebných odborov, informácie pre študentov, rozvrh hodín, organizácia školského roka.
Poskytovanie akreditovaných vzdelávacích aktivít - ekonómia, encyklopédia, informatika, manažment, marketing, pedagogika, právo, psychológia.
Poskytovanie celodennej, poldennej a hodinovej starostlivosti pre deti od 6 mesiacov do 4 rokov.
Základná škola - aktuality, informácie o škole, projekty a fotogaléria. Zoznam tried a žiacka knižka. Školský klub detí a ponuka školskej jedálne.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov a príprava na stredoškolské štúdium.
Predškolská výchova detí. Vyplnenie voľného času, odborná starostlivosť o deti v materskej škole.
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Špeciálno-pedagogické poradenstvo.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Predškolská príprava detí a základné vzdelanie, zameranie na športové aktivity. Mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.
Materská škola pre deti od troch do šiestich rokov, individuálna výchova, podpora rozvoja dieťaťa.
Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť. Školský klub detí, jedáleň.
Starostlivosť o deti v predškolskom a v školskom veku. Služby základnej a materskej školy. Rozvoj komunikačných zručností, hygienických návykov, príprava do školy. Vzdelávanie a výchova detí.
Základná škola - základné deväťročné vzdelanie, školská jedáleň, záujmové krúžky.
Stredná odborná škola - štvorročné študijné odbory, vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku, ubytovanie žiakov.
Detský domov - stravovanie, ubytovanie, učebné pomôcky, odevy, výchova a vzdelanie pre deti.
Vzdelávanie žiakov povinnej školskej dochádzky. Výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov, mimoškolská činnosť.
Špeciálna základná škola. História, vedenie školy, fotogaléria, poradenstvo, krúžky, aktivity.
Vzdelávanie pre deti a mládež s telesným alebo mentálnym postihnutím. Ubytovanie na internátoch, školská jedáleň, záujmové krúžky.
Zabezpečenie základného vzdelania a športovej prípravy na súkromnej základnej škole.
Rozvoj osobnosti, hudobné, vzdelávacie aktivity. Záujmové krúžky, jazykové vzdelávanie.
Centrum pre deti a rodiny Komárno - vykonáva činnosti v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne kuratele.