Školy Slovensko
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Slovensko(1 308 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 308 výsledkov
Odporúčame vám
Vyučovanie predmetov umeleckého zamerania v odboroch hudobný , tanečný a výtvarný.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Výchovno-vzdelávacie služby pre deti od 1-3 rokov, celodenný program, celodenná strava.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov od prvého po deviaty ročník, príprava na stredné školy.
Poskytovanie základného vzdelania, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, školský klub detí, rozšírená výučba cudzích jazykov.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, IT, hudobnú výchovu, telocvičňa a školská dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Základné vzdelanie pre žiakov, plavecké a hokejové športové triedy, školská knižnica, školská jedáleň.
Špeciálna škola - vzdelávanie a výchova mládeže s mentálnym postihnutím. Učebné odbory - stavebná výroba, obchodná prevádzka, výroba konfekcie, kožiarska výroba, cukrárska výroba.
Základná umelecká škola, hudobný odbor - klávesové, strunové, dychové oddelenie, oddelenie spevu, hudobnej náuky.
Súkromná stredná odborná škola automobilová, duálna akadémia - stredoškolské a celoživotné odborné vzdelávanie. Špecializácia na technické odbory, oblasti kvality a logistiky.
Výučba v prvých stupňoch základného vzdelania. Humanitné a všeobecné zameranie, výučba cudzích jazykov.
Informácie o základnej škole, zoznamy žiakov, zamestnancov, krúžková činnosť, školské súťaže, aktivity školy, spolupráca školy a rodiny.
Štátna materská škola. Predškolská výchova detí, voľnočasové aktivity, pohybové hry, tvorivé hry, rozvoj osobnosti detí po všetkých stránkach.
Informácie o základnej škole. Aktivity, projekty, školský klub detí, vzdelávacia činnosť.
Súkromná základná umelecká škola - literárno-dramatický odbor, tanečný odbor, hudobný odbor - zborový, sólový spev, keyboard, gitara, flauta.
Realizácia výchovno - vzdelávacej činnosti s akceptáciou individuálneho prístupu, tempa, možností a schopností každého dieťaťa.
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.
Predškolská príprava pre deti a základné vzdelanie s prípravou na ďalšie štúdium.
Združenie súkromných stredných škôl - Súkromná stredná umelecká škola v Žiline a v Hodruši-Hámroch. Súkromné stredné odborné učilište umeleckoremeselné. Výučba študentov v umeleckej oblasti.
Súkromná stredná umelecká škola, Hodruša-Hámre - študijne odbory - propagačné výtvarníctvo a propagačná grafika, výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov, priemyselný dizajn, fotografický dizajn.
Súkromná stredná umelecká škola, Žilina - študijne odbory - propagačné výtvarníctvo a propagačná grafika, priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, fotografický dizajn.