Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Banská Bystrica(35 záznamov)

1 - 25 z celkom 35 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova detí. Základné všeobecné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium.
Základná škola s materskou školou. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, dôraz na zdravý životný štýl detí, životosprávu detí.
Činnosť základnej školy. Informácie o základnej škole, jej organizácii, žiakoch a fotogaléria. Vzdelávacia činnosť, psychologické poradenstvo pri voľbe ďalšieho vzdelávania.
Gymnázium so zameraním na alpské lyžovanie, atletiku, basketbal, futbal, hokej, karate, plávanie, tenis. Športová príprava. Informácie o škole, rade a príjmacích skúškach.
Základná škola - zoznamy tried, žiakov, krúžkov a učiteľov. Ponuka školskej jedálne. Žiacka knižka a informácie o aktivitách školy.
Učebné odbory - výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky, záhradníctvo, murárstvo, obchodná prevádzka, opatrovateľská starostlivosť, spracúvanie dreva.
Súkromné detské jasle rodinného typu v tichom príjemnom prostredí rodinného domu - celodenná, poldenná, hodinová výchovno-vzdelávacia starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3,5 roka.
Zváračská škola zameraná na zabezpečenie klasických potrieb montovanej bytovej výstavby, zámočníckej výroby OK a renovácie stavebných mechanizmov.
História gymnázia, zoznam tried, internát, zoznam a kontakty na učiteľov, zastupovanie, centrum voľného času.
Stránka o škole, zamestnancoch, študentoch, prijímačkách, dni otvorených dverí a štúdium.
Činnosť sociálnej pomoci deťom a mládeži spojené s ubytovaním. Poradenská činnosť.
Integrované tematické vyučovanie a rozšírené vyučovanie anglického jazyka.
Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub a jedáleň, primárna príprava žiakov na stredné školy.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, voľnočasové aktivity, záujmové krúžky. Školský klub detí, knižnica, jedáleň.
Základná škola na s vyučovacím jazykom slovenským - o škole, rozvrh, predmety, učebne, žiaci, učitelia, projekty školy, školský časopis.
Základná škola - informácie o škole, zamestnanci, profil školy, aktivity, kontakty, prístup k elektronickej žiackej knižke.
Základná umelecká škola - vzdelávanie žiakov v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom umeleckom odbore.
Základná škola s materskou školou. Krúžky, výchovno - vzdelávacia činnosť, detský folklórny súbor.
Výučba žiakov s mentálnym postihnutím a autizmom. Zážitkové učenie, aktivita a sloboda žiaka, výchova mimo vyučovania v prostredí školského klubu.
Prevádzkovanie jaslí, súkromnej škôlky pre maximálne 10 detí. Súkromné zariadenie s režimom materskej školy pre deti od 1 do 3,5 roka.
Škola špecializovaná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského. Projekty, krúžky, učitelia, triedy, aktivity.
Súkromné detské jasle s možnosťou využitia štátneho príspevku.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium, voľnočasové aktivity.