Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Prešov(44 záznamov)

1 - 25 z celkom 44 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola. Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka. Aktivity školy, učebný plán, plán rodičov, fotoalbum.
Vzdelávanie a výchova žiakov v predškolskom a školskom veku, krúžky na voľný čas, organizovanie výletov a podujatí pre žiakov. Rozšírená výučba anglického, nemeckého a ruského jazyka.
Súkromná stredná odborná škola. Informácie o škole, história, pracovníci a študenti školy, akcie, vybavenosť, fotogaléria. Maturitné a pomaturitné odbory - technické, ekonomické a umelecké.
Súkromné športové gymnázium. Informácie pre študentov i uchádzačov o škole, história, pracovníci a študenti školy, akcie, vybavenosť, fotogaléria.
Informácie pre rodičov, aktuálne problémy, pracovníci, akcie, ciele a prístupy pri výchove detí, predškolská príprava, fotogaléria.
Ubytovacia kapacita: max. 24 - štruktúra, zasadacia kapacita: max. 48, športovanie: - loptové hry, stolný tenis, sánkovanie, lyžovanie, turistika.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ponuka športových tried, tried pre intelektuálne nadané deti, klasických tried.
Detský domov - starostlivosť o deti od narodenia s celoročným pobytom.
Domov mládeže - poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Súkromný školský internát. Poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Základná umelecká škola - hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor.
Základná škola. Pedagogický zbor, predmety, výchovné poradenstvo, školský klub, jedáleň a poriadok, história, žiaci.
Základná škola - získavanie všeobecných vedomostí a zručností, spoločenských návykov, príprava na strednú školu, školské projekty.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti, zameranie na environmentálnu oblasť.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov. Vyučovací jazyk slovenský.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub.
Študijné odbory, aktuality, zoznamy žiakov, projekty, aktivity, štipendiá, fotogaléria.
Vzdelávanie žiakov základnej školy, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 1. – 9. ročníku.
Materská škola. Výchova a predškolská príprava žiakov, aktivity, hry, projekty.
Vzdelávanie detí - predškolská príprava, zabezpečenie povinnej školskej dochádzky.
Základná škola s materskou školou. Stránky základnej školy spojenej s materskou školou, organizácia školy a výučby, aktuality z diania v škole a krúžková činnosť.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, aktivity školy, školský časopis.
Základná umelecká škola - vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
Špeciálna súkromná základná škola pre žiakov so znevýhodnením. Zoznamy žiakov, krúžky, triedy a učitelia.
Základná umelecká škola. Škola zameraná na rozšírenú výuku estetickej výchovy. Štúdium, galéria, dosiahnuté úspechy.