Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Trnavský kraj(122 záznamov)

Slovensko Školy - Trnavský kraj
Galanta (27)
Hlohovec (12)
Piešťany (18)
Senica (5)
Skalica (5)
Trnava (35)
1 - 25 z celkom 122 výsledkov
Odporúčame vám
Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, telesnej výchovy a matematiky. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Projekty školy a krúžková činnosť.
Špecializované učebne fyziky, chémie a prírodopisu, hudobnej výchovy, varenia, prác v dielňach a jedna špecializovaná učebňa výpočtovej techniky s PC počítačmi.
Základná škola - školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Základná škola pre 1. a 2. stupeň. K dispozícií jedáleň, knižnica a školský klub.
Základná škola s materskou školou. Ponuka voliteľných predmetov a školských aktivít. Zameranie školy na jazyk, šport a prírodovedné predmety. Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka.
Odborná zdravotno - výchovná starostlivosť detí vo veku od 1 do 3 rokov.
Základná škola s materskou školou. Primárne vzdelanie, záujmové krúžky, nepovinné predmety na vyplnenie voľného času detí zamerané na šport, hudbu.
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Materská škola - starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Všeobecná príprava študentov - bankovníctvo, manažment, marketing, fiktívna firma, daňová sústava, výučba angličtiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny. Školské internáty, jedáleň.
Informácie o základnej škole. Aktivity, projekty, školský klub detí, vzdelávacia činnosť.
Informácie o základnej a materskej škole, výchovno - vzdelávacie podujatia, krúžková činnosť.
Základná škola s materskou školou - informácie, kontakty, novinky, učitelia, triedy, predmety, krúžky, žiaci.
Vyučovanie predmetov v maďarskom jazyku, záujmové krúžky, športové a pohybové aktivity.
Základná škola s materskou školou v Zavari. Informácie pre rodičov, oznamy, aktuality.
Základná škola. Základné vzdelávanie, rôzne krúžky, organizovanie výletov a podujatí pre žiakov.
Základná umelecká škola. Vzdelávanie v troch odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, chémiu, prírodopis, hudobnú výchovu, telocvičňa a dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Materská škola v Pustých Úľanoch. Predškolská výchova a vzdelávanie. Príprava detí na plnenie školskej dochádzky, edukačné aktivity, rozoznávanie geometrických tvarov a farieb, pohybové hry a výlety.
Súkromná škôlka a jasle - celodenná alebo poldenná starostlivosť aj počas prázdnin, komunikácia v anglickom jazyku, zážitkové učenie.
Ubytovanie v budove školy o kapacite 45 osôb - jedáleň so spoločenskou miestnosťou, futbalové ihrisko, telocvičňa, detské ihrisko s preliezačkami, ohnisko.
Materská škola, predškolská výchovno - vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozvoj tvorivosti, emocionality dieťaťa, edukačné aktivity, pohybové hry na utužovanie.
Celodennú alebo poldenná výchovno-vzdelávacia starostlivosť pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov. Aktuality, krúžky, oznamy a jedálny lístok školskej jedálne.
Základné odborné umelecké vzdelávanie v literárno-dramatickom, hudobnom a tanečnom odbore pre deti a dospelých.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť. Odborné učebne - jazykové, počítačové, etickej, výchovy, telocvičňa. Školský klub detí.