Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Trnavský kraj(120 záznamov)

Slovensko Školy - Trnavský kraj
Galanta (26)
Hlohovec (12)
Piešťany (18)
Senica (5)
Skalica (5)
Trnava (34)
1 - 25 z celkom 120 výsledkov
Odporúčame vám
Celodennú alebo poldenná výchovno-vzdelávacia starostlivosť pre deti vo veku od 2,5 do 6 rokov. Aktuality, krúžky, oznamy a jedálny lístok školskej jedálne.
Vzdelávanie a príprava študentov na stredné školy. Novinky, kalendár, triedy, predmety.
Základná umelecká škola. Škola s výučbou umeleckých predmetov. Hudobná, výtvarná, tanečná zložka.
Základná a predškolská pedagogika. Edukačné aktivity a kreatívne cvičenia, pohybové hry, záujmové krúžky, súťaže, školský klub detí.
Informácie o základnej škole. Pedagogický zbor, aktivity a záujmové krúžky na škole, triedy, rozvrhy tried.
Základná škola. Záujmové krúžky, pedagogický zbor, činnosť špeciálneho pedagóga, školské a mimoškolské podujatia.
Materská škola, predškolská výchovno - vzdelávacia činnosť zameraná na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozvoj tvorivosti, emocionality dieťaťa, edukačné aktivity, pohybové hry na utužovanie.
Základné odborné umelecké vzdelávanie v literárno-dramatickom, hudobnom a tanečnom odbore pre deti a dospelých.
Základné vzdelanie a záujmové aktivity pre žiakov. Školský detský klub, krúžky, výlety, školská knižnica, školská jedáleň.
Špeciálna základná škola a odborné učilište pre deti a mládež s poruchami správania. V centre je škola s dvomi triedami - 8. a 9. ročník a stredná odborná škola s 3 odbormi.
Súkromná materská škola Slniečko zabezpečuje výchovno vzdelávací proces a profesionálnu opateru pre deti vo veku 2 – 6 rokov.
Poskytovanie celodennej, poldennej a hodinovej starostlivosti pre deti od 6 mesiacov do 4 rokov.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov a príprava na stredoškolské štúdium.
Stredná odborná škola - štvorročné študijné odbory, vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku, ubytovanie žiakov.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium. Informácie pre žiakov, učiteľov a rodičov.
Materská škola. Predškolské besiedky, hry, vystúpenia, záujmové krúžky, dôraz na dzravý životný štýl detí, vedenie k samostatnosti a zodpovednosti, pozitívnemu vzťahu k okoliu, k prírode.
Prevádzka materskej školy, starostlivosť o deti predškolského veku. Edukačné aktivity, hry zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, emocionality dieťaťa, vedenie k zodpovednosti a samostatnosti.
Predškolské zariadenie ponúka svoje služby pracovne zaneprázdneným rodičom. Príjemné prostredie, výchovno - vzdelávací proces a široký kolektív detí.
Triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, telesnej výchovy a matematiky. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Projekty školy a krúžková činnosť.
Špecializované učebne fyziky, chémie a prírodopisu, hudobnej výchovy, varenia, prác v dielňach a jedna špecializovaná učebňa výpočtovej techniky s PC počítačmi.
Základná škola - školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.