Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Žilinský kraj(180 záznamov)

1 - 25 z celkom 180 výsledkov
Odporúčame vám
Spojená základná škola, materská škola a školský klub, príprava na stredné školy, výchovná a vzdelávacia činnosť.
Zariadenie náhradnej výchovy, zabezpečovanie základných životných a sociálnych potrieb.
Predškolská výchova detí. Starostlivosť o deti predškolského veku, hry, formovanie osobnosti.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Aktivity školy, projekty - Infovek, Lego Robolab, Otvorená škola, Digitálni Štúrovci.
Štátna základná škola - vyučovací jazyk slovenský, vzdelávanie a výchova žiakov. Oznamy, fotogaléria, zoznam tried, ponuka krúžkov.
Štátna materská škola. Predškolská výchova detí, voľnočasové aktivity, pohybové hry, tvorivé hry, rozvoj osobnosti detí po všetkých stránkach.
Materská škola - výchova detí v predškolskom veku, pohybové hry, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce zdravý vývin detí. pestovanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, k ostatným ľudom.
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.
Združenie súkromných stredných škôl - Súkromná stredná umelecká škola v Žiline a v Hodruši-Hámroch. Súkromné stredné odborné učilište umeleckoremeselné. Výučba študentov v umeleckej oblasti.
Súkromná stredná umelecká škola, Žilina - študijne odbory - propagačné výtvarníctvo a propagačná grafika, priemyselný dizajn, grafický a priestorový dizajn, fotografický dizajn.
Súkromné detské jasle a materská škola - celodenná starostlivosť a výchovno-vzdelávacie služby pre deti.
Informácie o škole a materskej škole, kontakt, novinky, kalendár akcií, predmety, krúžky.
Príprava študentov na stredné a vysoké školy umeleckého smeru. Hudobný, výtvarný, tanečný, divadelný, literárno-dramatický odbor.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku, primárna príprava žiakov na stredné školy
Základná umelecká škola - hudobný odbor, výtvarný a tanečný. Hra na hudobný nástroj, pohybové zručnosti, výtvarné umenie a spev.
Základná umelecká škola - výtvarný, hudobný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Základná škola s materskou školou. Aktuality, fotoalbumy, rozvrh hodín a zoznamy žiakov, učiteľov a tried. Prevádzka školskej jedálne.
Štátna materská škola. Výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku, pohybové hry, cvičenia zamerané na grafomotoriku, komunikáciu, enviromentálna výchova, podpora samostatnosti dieťaťa.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.