Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Žilinský kraj(179 záznamov)

1 - 25 z celkom 179 výsledkov
Odporúčame vám
Základná umelecká škola - odborná výučba v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a animačnom odbore.
Gymnázium zamerané na informatiku a bilingválne španielske gymnázium, informácie o škole, pedagogický zbor, študenti, projekty, úspechy.
Výučba v prvých stupňoch základného vzdelania. Humanitné a všeobecné zameranie, výučba cudzích jazykov.
Mestská základná umelecká škola Rajec - klavírne, strunovo-sláčikové, dychové, akordeónové oddelenie, oddelenie spevu, hudobnej náuky, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor.
Súkromná materská škôlka rodinného typu so zameraním na environmentálnu výchovu a výchovu k športovým aktivitám.
Informácie o škole, prijímacie skúšky, zamestnanci školy, fotoalbum, školský poriadok, predmety, projekty.
Základná škola - vzdelávanie žiakov, organizovanie akcií a podujatí, krúžková činnosť.
Informácie o škole, história, učitelia, predmety, aktuality. Zoznam tried, školský časopis, fotogaléria.
Predprimárne vzdelávanie, primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň.
Základná škola, informácie o činnosti a projektoch, organizácia školy.
Materská škola. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku. Športové a pohybové hry, hry zamerané na rozvoj tvorivosti, logického myslenia, edukačné aktivity.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Pohybové hry, súťaže, záujmové krúžky. Osvojovanie si základných hygienických návykov, enviromentálna výchova, starostlivosť o zdravý vývin dieťaťa.
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola - aktuality, informácie o škole, projekty a fotogaléria. Zoznam tried a žiacka knižka. Školský klub detí a ponuka školskej jedálne.
Informácie o škole, projekty, učitelia, predmety, záujmové krúžky. Prevádzka školskej jedálne.
Základná umelecká škola - vzdelávanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore.
Predškolská príprava detí a základné vzdelanie, zameranie na športové aktivity. Mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.
Vzdelávanie v oblasti finančnej, ekonomickej, počítačovej gramotnosti a oblasti aplikovanej matematiky a deskriptívnej geometrie. Chránená dielňa.
Základná škola s materskou školou - plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity, školský klub a školská jedáleň.
Základná škola s materskou školou - informácie o škole, rozvrh, krúžky, novinky. Výchovno-vzdelávacia činnosť.
Vzdelávanie, výchova a starostlivosť o deti do 2 rokov, tvorivé aktivity, športové aktivity, výučba angličtiny, realizácia krúžkových aktivít.