Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Prešovský kraj(178 záznamov)

Slovensko Školy - Prešovský kraj
Bardejov (9)
Humenné (21)
Kežmarok (10)
Levoča (10)
Poprad (15)
Prešov (44)
Sabinov (17)
Snina (12)
Stropkov (4)
Svidník (7)
26 - 50 z celkom 178 výsledkov
Odporúčame vám
Starostlivosť o deti v predškolskom a v školskom veku. Služby základnej a materskej školy. Rozvoj komunikačných zručností, hygienických návykov, príprava do školy. Vzdelávanie a výchova detí.
Vzdelávanie žiakov povinnej školskej dochádzky. Výučba všeobecných predmetov a cudzích jazykov, mimoškolská činnosť.
Základná umelecká škola - hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný odbor.
Základná škola. Pedagogický zbor, predmety, výchovné poradenstvo, školský klub, jedáleň a poriadok, história, žiaci.
Základná škola - získavanie všeobecných vedomostí a zručností, spoločenských návykov, príprava na strednú školu, školské projekty.
Základné vzdelanie v 1. až 4. ročníku, príprava detí na vstup do života, vyučovanie základných predmetov.
Základná škola. Záujmové krúžky, aktivity, súťaže, projekty, pedagogický zbor, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou - predškolská výchova detí, mimoškolské aktivity. Výučba cudzích jazykov, podpora čitateľskej a počítačovej gramotnosti, zameranie na environmentálnu oblasť.
Samospráva mesta, činnosť mestského úradu, organizačná štruktúra mesta, evidencia občanov, podpora.
Odbory - inštalatér, obchodná prevádzka - príprava jedál, poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, poľnohospodárska výroba - oprava strojov, služby a domáce hospodárenie, stavebná a textilná výroba.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov. Vyučovací jazyk slovenský.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub.
Základná škola - všeobecné predmety, cudzie jazyky. Mimoškolské aktivity. Fotoalbumy, novinky a oznamy. Prevádzka školskej jedálne.
Detské jasle s celodennou odbornou opaterou pre deti od 1 do 3 rokov.
Materská škola pre deti od troch do šiestich rokov, individuálna výchova, podpora rozvoja dieťaťa, riešenie problémov.
Študijné odbory, aktuality, zoznamy žiakov, projekty, aktivity, štipendiá, fotogaléria.
Základná škola Hranovnica. Projekty školy, žiaci, zamestnanci, záujmová činnosť.
Detský domov - starostlivosť o deti v domove, v profesionálnych rodinách. Starostlivosť o deti s telesným postihnutím.
Stránka gymnázia, história školy, aktuality, študijný plán, pedagogický zbor, študenti.
Základná škola, informácie o škole a štúdiu, novinky, rozvrh, učitelia, predmety, maturita.
Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky, fotoalbum.
Základná škola - osvojovanie si etických a mravných hodnôt, formovanie detí na zrelé osobnosti, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Škola pre deti vo veku od 3 - 6 rokov. Koncepciu školy tvorí prioritne integrácia detí so zdravotným postihnutím a vytváranie podmienok pre deti talentované.
Základná škola s materskou školou. Informácie o štúdiu, žiakoch, história a zamestnanci.