Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Banskobystrický kraj(157 záznamov)

Slovensko Školy - Banskobystrický kraj
76 - 100 z celkom 157 výsledkov
Odporúčame vám
Plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity. Školský klub a školská jedáleň.
Základná umelecká škola - vzdelávanie žiakov v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom umeleckom odbore.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, voľnočasové aktivity. Informácie o škole, učiteľoch, žiakoch.
Základná škola s materskou školou. Krúžky, výchovno - vzdelávacia činnosť, detský folklórny súbor.
Predškolská výchova detí vo veku od 2 do 6 rokov. Vzdelávacie, zábavné a tvorivé činnosti, výlety.
Základná škola s materskou školou. Zoznam žiakov, učiteľov, rozvrh hodín, školská jedáleň.
Základná škola s vlastnou jedálňou. Organizovanie kultúrnych akcií pre žiakov - výchovné koncerty, návštevy múzeí, karneval, vianočné trhy, lyžiarsky výcvik.
Výchovno - vzdelávacia činnosť detí od 6 do 15 rokov rozdelená do dvoch stupňov, školský klub detí, školské stravovanie, príprava na stredné školy.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, rozvoj jazykových zručností, práca s informačno - komunikačnými technológiami, regionálna a enviromentálna výchova.
Štátna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zoznam krúžkov, tried, učiteľov. Novinky a oznamy školy.
Základné vzdelanie a výchova, formovanie kresťanských morálnych hodnôt žiakov. Príprava na stredoškolské štúdium.
Výučba žiakov s mentálnym postihnutím a autizmom. Zážitkové učenie, aktivita a sloboda žiaka, výchova mimo vyučovania v prostredí školského klubu.
Prevádzkovanie jaslí, súkromnej škôlky pre maximálne 10 detí. Súkromné zariadenie s režimom materskej školy pre deti od 1 do 3,5 roka.
Základné vzdelanie a výchova, formovanie náboženských morálnych hodnôt žiakov. Príprava na stredoškolské štúdium.
Základné vzdelanie a výchova detí, predškolská príprava, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
História školy, štúdium, študenti, projekty, aktivity, predmetové komisie, prijímacie pohovory.
Škola špecializovaná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského. Projekty, krúžky, učitelia, triedy, aktivity.
Súkromné detské jasle s možnosťou využitia štátneho príspevku.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium, voľnočasové aktivity.
Evanjelické gymnázium zamerané na bilingválne slovensko-anglické vyučovanie.
Materská škola. Poskytovanie základného vzdelávania, predškolská príprava detí, voľnočasové a edukačné aktivity, rozvoj tvorivosti, kreativity, logického myslenia u detí, grafomotorických zručností.