Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Bratislavský kraj(181 záznamov)

Slovensko Školy - Bratislavský kraj
Bratislava (136)
Malacky (12)
Pezinok (14)
Senec (18)
1 - 25 z celkom 181 výsledkov
Odporúčame vám
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím - vzdelávanie, informácie o škole, študijných oboroch, triedach, učiteľoch.
Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím - vzdelávanie, informácie o škole, študijných oboroch, triedach, učiteľoch.
Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím - vzdelávanie, informácie o škole, študijných oboroch, triedach, učiteľoch.
Skupinový program určený deťom predškolského veku, ktoré potrebujú intenzívnu logopedickú terapiu.
Materská škola - výchovna a vzdelávacia starostlivosť pre deti predškolského veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Gramotnosť a zdravý životný štýl detí.
Triedy so športovým zameraním, posilnená výučba nemeckého a anglického jazyka,, záujmové krúžky, výlety.
Materská škola - triedy pre 3 - 6 ročné detí, celodenná starostlivosť s materinským jazykom slovenským. Krúžky - tanečný, hra na flautu, výtvarný a tvorivé dielne.
Základná škola s materskou školou. Možnosť využitia počítačovej učebne a malej telocvične, záujmové krúžky.
Materská škola. Opatera detí a príprava na nástup do školy. Základné informácie, školský poriadok, aktivity, školská jedáleň.
Poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, záujmové krúžky, školská družina, škola v prírode, mimo-vyučovacie aktivity.
Realizácia priorít výchovy a vzdelávania, vyučovanie formou interaktívneho zážitkového učenia, projektového vyučovania a inscenačných metód.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Informácie o základnej škole, zoznamy žiakov, zamestnancov, krúžková činnosť, školské súťaže, aktivity školy, spolupráca školy a rodiny.
Materská škola - rozvoj komunikačných schopností a gramotnosti, starostlivosť o telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj.
Spojená škola - základná škola a gymnázium so zameraním na cudzie jazyky, bilingválne štúdium a osemročné štúdium.
Stredoškolské štúdium v odbore strojárstva. Informácie o škole, vyučujúcich a možnosti štúdia.
Škola je zameraná na rozvoj zdravia (podpora telesného a duševného rozvoja) a orientácia na ekológiu.
Súkromná materská škôlka s vyučovacím jazykom anglickým pre deti od 2,5 do 6 rokov.
Vyučovanie základných predmetov, anglického a nemeckého jazyka od 1. triedy, záujmová činnosť žiakov. Triedy pre zdravotne oslabené deti
Základná škola Rohožník - výuka všeobecných predmetov, cudzích jazykov, telesná a enviromentálna výchova, dzravý životný štýl, poskytovanie poradenstva rodičom aj deťom.
Základná škola, informácie o činnosti a projektoch, organizácia školy.