Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Komárno(23 záznamov)

1 - 23 z celkom 23 výsledkov
Odporúčame vám
Centrum pre deti a rodiny Komárno - vykonáva činnosti v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne kuratele.
Základná škola, ktorá poskytuje plnohodnotné vzdelanie pre deti od 1.do 9. ročníka, výchova detí.
Základná škola s materskou školou - výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku, rozvíjanie schopností detí.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - vedenie žiakov k dobrému správaniu a vzdelaniu, vyučovanie základných predmetov, rozvíjanie vedomostí, schopností.
Výchovná a vzdelávacia ustanovizeň Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s cieľom a náplňou doškoľovania duchovných funkcionárov a katechétov cirkvi.
Základná umelecká škola. Slovenský a maďarský vyučovací jazyk, vzdelávanie v umeleckých smeroch.
Základná škola - uplatňovanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní, projektové a tvorivé vyučovanie, využívanie výukových CD programov, internetu, programovanie modelov.
Základná škola - známky, fotoalbum, novinky, kalendár akcií, rozvrhy, suplovanie, učitelia, žiaci, predmety, učebne, krúžky, knižnica.
Inštitút celoživotného vzdelávania - didaktika, psychológia a pedagogika, kvalita školy, vysokoškolská pedagogika, doplňujúce pedagogické štúdium.
Pôsobenie základnej školy. Poskytovanie základného vzdelania, organizovanie krúžkov - doučovanie, redakčný, počítačový, gymnastický, literárno - dramatický, folklórny, športový.
Základná škola, organizácia, projekty a akcie, školský klub detí, fotogaléria.
Vzdelávanie v oblasti základných predmetov, príprava žiakov na život, vzdelávanie a vychovávanie v jazyku maďarskom.
Vyučovanie v maďarskom jazyku, vedenie žiakov k rozvíjaniu ich vedomostí, mimoškolské a športové aktivity.
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Výchova, vzdelávanie detí, základné predmety, akcie, organizovanie súťaží.
Základná umelecká škola. Hudobný, tanečný a výtvarný odbor, všeobecné vzdelanie, vedenie mládeže.
Základné škola s vyučovacím jazykom maďarským, vyučovanie základných predmetov.
Špeciálna základná škola určená pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.