Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Nitriansky kraj(188 záznamov)

Slovensko Školy - Nitriansky kraj
Komárno (23)
Levice (34)
Nitra (51)
Nové Zámky (34)
Šaľa (15)
Topoľčany (24)
1 - 25 z celkom 188 výsledkov
Odporúčame vám
Organizovanie detských prázdninových táborov, pobytov aj počas školského roka v škole v prírode.
Realizácia výchovno - vzdelávacej činnosti s akceptáciou individuálneho prístupu, tempa, možností a schopností každého dieťaťa.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakom, výučba základných predmetov, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.
Základná umelecká škola, vzdelávanie v základných umeleckých školách, rozvíjanie talentu žiakov.
Základné vzdelanie, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, školský klub detí.
Základná umelecká škola, výučba umeleckých odborov - spev, výtvarné umenie, príprava žiakov na orientáciu v hudobných a výtvarných trendoch.
Vyučovanie žiakov, predškolská výchova, tvorivá činnosť žiakov, výchovno-vzdelávacie aktivity.
Základná škola - oznamy, novinky, zoznamy žiakov a učiteľov. Jedálny lístok, úspechy školy, projekty.
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - história školy, personál školy, informácie o prijímacom konaní.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, aktivity, školské súťaže.
Základná škola - zoznam pedagógov, zamestnancov a žiakov školy, záujmová činnosť školy, fotogaléria akcií, úspechy.
Základná škola, ktorá poskytuje plnohodnotné vzdelanie pre deti od 1.do 9. ročníka, výchova detí.
Základná škola Ladice, ročníky 1. - 4., informácie o škole, fotogalérie výtvarných prác žiakov, tried, školských aktivít, vyučovania na PC.
Škola a liečebno-výchovné sanatórium - dlhodobá psychologická, psychoterapeutická, logopedická a výchovno-vzdelávacia starostlivosť deťom mladšieho školského veku s poruchami učenia a správania.
Centrum pre deti a rodiny Komárno - výchova, príprava detí na vyučovanie, záujmová činnosť, zdravotná starostlivosť, organizovanie spoločných akcií.
Poskytovanie základného vzdelania. Záujmová činnosť, školský klub, informačný servis. Spolupráca s rodičmi.
Informácie o škole sv. Vincenta de Paul - vzdelávanie a výchova je založená na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy.
Základná škola s materskou školou - výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku, rozvíjanie schopností detí.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Školská dielňa, spoločenská miestnosť - hudobná výchova, kultúrne programy. Podpora počítačovej gramotnosti.