Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Nitriansky kraj(188 záznamov)

Slovensko Školy - Nitriansky kraj
Komárno (23)
Levice (34)
Nitra (51)
Nové Zámky (34)
Šaľa (15)
Topoľčany (24)
1 - 25 z celkom 188 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola - poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, podpora samostatnej osobnosti, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky pre deti.
Základná škola Lehota. Vzdelávanie žiakov, školské súťaže, aktivity, krúžky.
Stredná škola so zameraním na strojárenskú výučbu. Informácie o štúdiu, študijných odboroch a škole.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium. Predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základná škola - základné deväťročné vzdelanie, školská jedáleň, záujmové krúžky.
Centrum pre deti a rodiny Komárno - vykonáva činnosti v zmysle zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálne kuratele.
Základné školstvo, vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí.
Denné a externé štúdium - manažment regionálneho cestovného ruchu, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno - výchovný pracovník, animátor voľného času, špeciálna pedagogika.
Základná škola. Vzdelávanie, výchovné poradenstvo, krúžky, projekty.
Vyučovanie predmetov umeleckého zamerania v odboroch hudobný a výtvarný.
Aktivity školy, pedagogický zbor, fotogaléria, zameranie školy, projekty.
Základné vzdelanie. Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov, podpora športovej prípravy.
História, aktuality, výchovno - vzdelávacia činnosť, učebné plány, informácie o zamestnancoch, študentoch a absolventoch školy, krúžky.
Základná škola. Aktivity, krúžky, organizovanie školských podujatí, školský klub detí.
Základné školstvo - vyučovanie slovenčiny, matematiky, cudzieho jazyku, dejepisu, chémie, fyziky. Príprava na stredné školy.
Materské centrum a jasle pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov - výuka anglického jazyka, pohybové aktivity, plávanie, vzťah k prírode a k zvieratám, možnosť integrácie hendikepovaných detí.
Výchovno - vzdelávacie zariadenie pre deti v predškolskom veku, rozvoj komunikačných zručností, rozlišovanie farieb, jednoduché počty, učenie základným hygienickým návykom.
Stredné odborné učilište, vyučovanie v oblasti elektrotechniky. Výučba cudzích jazykov, školské aktivity.
Základná vzdelanie pre žiakov. Triedy, krúžky, učitelia, rozvrhy, novinky, kalendár, kontakt.