Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Košický kraj(192 záznamov)

Slovensko Školy - Košický kraj
1 - 25 z celkom 192 výsledkov
Odporúčame vám
Základná umelecká škola - odborná výučba v tanečnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a animačnom odbore.
Základná škola. Informácie o škole, história, zamestnanci, najlepší žiaci, úspechy, krúžky, súťaže, projekty, školská jedáleň.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, činnosti školy.
Základná škola s materskou školou. Predškolská výchova detí, základné vzdelávanie žiakov do 15 rokov. Záujmové krúžky.
Vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, špeciálna pedagogická poradňa, odborné učilište pre mentálne postihnutých žiakov.
Spojená škola s organizačnými zložkami. Stredné odborné učilište a Obchodná akadémia.
Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od prvej triedy, školský športový klub, školský klub detí.
Spojené 2 materské školy a školské jedálne. Celodenná výchovná starostlivosť alebo poldenný pobyt pre deti vo veku 2 – 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou.
Informácie o škole, združení rodičov, rozvrhy hodín a časopis.
Poskytovanie základného vzdelania, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť.
Základná škola, história a súčasnosť školy, žiacky parlament, oznamy, fotogaléria, výchovné poradenstvo pre rodičov a deti.
Odborné učilište. Výchova a vzdelávanie detí z rómskych osád a postihnutých detí, rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na jeho možnosti dané povahou a stupňom postihnutia.
Domov mládeže - poskytovanie ubytovacích služieb, priestor pre vlastné aktivity.
História školy, projekty, oznamy, fotogaléria, súťaže, aktuality, školský klub detí.
Základná škola - informácie o škole, učiteľoch, žiakoch, dokumenty, rozvrhy. Jedálny lístok, školský časopis, projekty školy.
Štátna materská škola. Vyučovací jazyk slovenský. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, tanečná, výtvarná výchova.
Poskytovanie akreditovaných vzdelávacích aktivít - ekonómia, encyklopédia, informatika, manažment, marketing, pedagogika, právo, psychológia.
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Špeciálno-pedagogické poradenstvo.
Materská škola pre deti od troch do šiestich rokov, individuálna výchova, podpora rozvoja dieťaťa.
Zabezpečenie základného vzdelania a športovej prípravy na súkromnej základnej škole.
Informácie o škole - žiaci, triedy, učitelia, predmety, štatistika, rozvrh, jedálny lístok, fotoalbum, krúžky.
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.