Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Košický kraj(192 záznamov)

Slovensko Školy - Košický kraj
1 - 25 z celkom 192 výsledkov
Odporúčame vám
Výchova a vzdelávanie žiakov podľa učebného plánu pre 1. - 9. ročník základnej školy, rozvoj psychomotorickej, intelektuálnej a emocionálnej oblasti osobnosti dieťaťa.
Materská škola. Starostlivosť o deti predškolského veku. Výchovno - vzdelávacie aktivity rozvíjajúce osobnosť dieťaťa.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov - anglický, nemecký, ruský jazyk. Akcie školy, fotogaléria, prevádzka školskej jedálne.
Vzdelávanie žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia z mesta Sobrance.
Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, zapájanie sa do projektov.
Vzdelávanie žiakov a ich príprava na ďalšie štúdium na stredných školách. Výučba cudzích jazykov, podpora počítačovej gramotnosti, mimoškolské aktivity.
Základná škola v Bystranoch - história školy, fotogaléria. Školský klub detí, súťaže, projekty, záujmové krúžky.
Základná škola - základné vzdelávanie žiakov, záujmová činnosť. Predmety, zoznam žiakov, tried. Jedálny lístok a oznamy školy.
Štúdium v odboroch obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, bilingválny odbor v anglickom jazyku. Školský internát, jedáleň.
Poskytovanie základného vzdelania, výučba cudzích jazykov, náboženskej výchovy, rozvíjanie počítačovej gramotnosti.
Informácie pre žiakov, rodičov, pedagógov školy. Informácie pre záujemcov o štúdium a podporu školy.
Špeciálna základná škola. Špecializovaný pedagogický zbor, terapie, špeciálny vyučovací proces, podujatia a výlety.
Poskytovanie základného vzdelania, mimoškolské aktivity, krúžková činnosť.
Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Košiciach. Pre deti poriada rôzne krúžky a terapie. Súkromná praktická škola.
Základná umelecká škola. Individuálne a skupinové vyučovanie. Hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Informácie o krúžkoch a akciách školy, jedálny lístok, rozvrh, školský klub detí, výchovný poradca.
Základná škola, aktuality zo školy, dokumenty, krúžková činnosť, školský klub detí, rozvrhy.
Úspechy školy, rozvrh, zoznamy učiteľov a žiakov. Krúžky, jedálny lístok, aktivity a projekty školy.