Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Košický kraj(199 záznamov)

Slovensko Školy - Košický kraj
1 - 25 z celkom 199 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Jazykové kurzy angličtiny pre verejnosť a firmy. Skupinová a individuálna výučba pre deti a dospelých. Akreditácia MŠ SR. Prekladateľské služby z/do angličtiny. Špecializácia na technický preklad a stavebníctvo. Vysoká odbornosť. Rozumné ceny.
Je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie pre slovenských i zahraničných študentov, a jedna z dvoch, ktorá ponúka záujemcom štúdium farmácie. Študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín.
Základné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole a pedagogickom zbore.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Starostlivosť pre deti vo veku 2 - 6 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Pohybový, tanečný, výtvarný a lego krúžok, oboznamovanie s anglickým jazykom.
Základná umelecká škola s výtvarným odborom. Výstavy, exkurzie, ocenenia, pedagogický zbor.
Základná umelecká škola Valaliky. Umelecké aktivity. Hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Základná škola. Základné vzdelávanie žiakov, záujmové krúžky, aktivity, výlety.
Súkromná základná škola. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka, umelecko - pohybová a dramatická príprava pre deti.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Školský časopis, žiacke projekty, vedenie školy, predmetové komisie, školský klub detí, kontakty na školu.
Podpora záchrany stredovekých nástenných malieb, gregoriánske sväté omše, stredoškolské vzdelávanie na gymnáziu, prehliadky kláštora a knižnice, vedenie nadácie.
Z8kladná škola, poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, rozvoj schopnosti, mravná, estetická, pracovná, zdravotná, telesná a ekologická výchova žiakov, náboženská výchova.
Informácie o základnej škole. Aktuality, krúžky, fotogaléria, učiteľský zbor.
Aktivity, projekty, záujmové krúžky, školská jedáleň. Zoznamy predmetov, žiakov, učiteľov.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Aktivity, krúžky, žiaci, učitelia, fotogaléria.
Základná škola, ktorá sa zameriava na rozvíjanie jazykových spôsobilostí žiakov, využívanie informačno-komunikačných technológií, podporu aktívneho využívania voľného času.
Informácie o základnej škole, jej činnosti, zamerania, projekty, predmety, časopis.
Základná škola s materskou školou. História školy, krúžky, fotografie, krúžky, triedy.
Základná škola s materskou školou. Informácie o školských aktivitách, triedach, žiakoch a učiteľoch. Aktuality o škole.
Základná umelecká škola s hudobnou, tanečnou, výtvarnou a literárno - dramatickou zložkou.
Informácie o škole, združení rodičov, rozvrhy hodín a časopis.
História a zameranie školy, organizácia, projekty, fotogaléria, vedenie a zamestnanci, študenti, sponzori, kontakty.