Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Michalovce(125 záznamov)

1 - 25 z celkom 125 výsledkov
Odporúčame vám
Online kurzy angličtiny. Prezenčne kurzy angličtiny. Kurzy ANJ konverzácie. Jazykový mentoring a konzultacie. Darčekové poukážky. Individuálne kurzy. Kurzy ANJ pre deti od 6 rokov. Kurzy ANJ pre mladých ľudí. Príprava na maturitu z ANJ. Odborne kurzy angličtiny. Kombinované kurzy angličtiny (gramatika a rozprávanie). Kurzy pre všetky vedomostné úrovne. Obchodná angličtina. Kurzy počas letných prázdnin. Konverzačne lekcie na letných táboroch pre deti a mládež. Lektorska činnost na zakladných školach, podla dohody a objednaviek. Angličtina pre školkárov, podla objednaviek. ANJ homeschooling. Príprava na prezentácie a primacie skušky. Príprava na pracovný pohovor. Bezplatné ukažkove lekcie. Anglicky letny piknik pre deti, letný tábor. Kurzy počas letných prázdnin. Spolupráca. Firemne kurzy. Bezplatné kurzy angličtiny. Napriklad: Jazykova vyzva: 2 týždnovy kurz ANJ zdarma. Kurz angličtina e-mailom: týždenný balík úloh a zadaní pre samoukov, ako aj pre tých, ktorí chcú intenzívny kurz. Výhody a zľavy. FB: jazykovaskola.sshskola
Prevádzkovanie autoškoly - výcvik vodičov skupiny A a B, kondičné jazdy, doškoľovanie vodičov.
Rekvalifikačné kurzy, odborná spôsobilosť elektrotechnikov a kuričov, jednodňové školenia a semináre, jazyková škola - angličtina, nemčina, ruština, taliančina, slovenčina pre cudzincov.
Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami - vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím. Možnosť ubytovania žiakov na internáte, ktorý je so školou spojený.
Stredná zdravotnícka škola - denné štúdium (zdravotnícky asistent, masér, farmaceutický laborant), večerné štúdium (sanitár, zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár), špecializačné štúdium.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Činnosti sociálnej pomoci pre opustené deti s ubytovaním. Záujmová činnosť, starostlivosť o deti.
Vyučovanie cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský jazyk na všetkých úrovniach pokročilosti. Odborné tlmočnícke a prekladateľské služby.
Študijné odbory - kozmetik, propagačná grafika, informačné systémy a služby. Učebné odbory - kaderník, kuchár. Nadstavbové štúdium - vlasová kozmetika, spoločné stravovanie, strojárstvo.
Základné vzdelanie, vedenie detí k zdravému spôsobu života - ochrana zdravia a života, aplikácii informačno - komunikačných technológií.
Vzdelávanie žiakov vo veku od 6 do 15 rokov. Od tretieho ročníka možnosť výučby anglického a francúzskeho jazyka.
Autoškola - teoretická i praktická výuka a získanie vodičského oprávnenia skupiny B (osobné automobily), kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy.
Informácie o škole - žiaci, triedy, učitelia, predmety, štatistika, rozvrh, jedálny lístok, fotoalbum, krúžky.
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Základná škola - história školy, zamestnanci, úspechy, krúžky, súťaže, školské priestory, ankety.
Základné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole a pedagogickom zbore.
Informácie o škole a o materskej škole. Krúžky, triedy, predmety, vyučovanie, rozvrh hodín.
Z8kladná škola, poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, rozvoj schopnosti, mravná, estetická, pracovná, zdravotná, telesná a ekologická výchova žiakov, náboženská výchova.
Primárna príprava žiakov na stredné školy. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, školský klub a jedáleň.