Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Nové Zámky(35 záznamov)

1 - 25 z celkom 35 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a materská škola.
Základná škola s aktívnym prístupom k učeniu a samostatnosť žiakov, rozvíjanie ich zručnosti pri vyhľadávaní a hodnotení informácií a rozvíjanie schopnosti aplikácie získaných vedomostí.
Integračné centrum pre postihnutých klientov, klientov s vývinovými poruchami, psychologické poradenstvo, diagnostika a rediagnostika narušenej komunikačnej schopnosti - logopédia.
Všeobecné vzdelanie, vyučovanie športovej prípravy so zameraním na atletiku, volejbal dievčat a hádzanú chlapcov. Školská jedáleň.
Základné vzdelanie v umeleckých odboroch hudba, výtvarné umenie, príprava na ďalšie štúdium na stredných odborných školách umeleckého zamerania.
Základná škola - základné školské vzdelanie, školské podujatia, súťaže.
Základné všeobecné vzdelanie, rozpis hodín, informácie o škole. Práca s počítačom, lyžiarsky a plavecký výcvik, protidrogový program.
Základná škola zameraná na športovú výchovu detí - športové triedy so zameraním na futbal, hádzanú a plávanie.
Základná škola s materskou školou. Oznamy, novinky, zoznamy žiakov, učiteľov a tried. História školy a fotogaléria.
Základná škola Šurany. Základné vzdelanie, učitelia, história, projekty, organizovanie akcií a podujatí, zberu papiera. Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky.
Organizovanie detských prázdninových táborov, pobytov aj počas školského roka v škole v prírode.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - rozvíjanie základných vedomosti detí, vzdelávanie v základných predmetov ako je matematika, dejiny, zemepis.
Základná umelecká škola. Tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Športové triedy so zameraním na hokej, športový aerobik a atletiku. Vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, prechod k informačnej spoločnosti, možnosti na aktívne trávenie voľného času detí.
Materská škola - výchovno - vzdelávacie aktivity pre deti v predškolskom veku, grafomotorické cvičenia, pohybové a športové aktivity, výlety.
Základná škola - vzdelávanie, výchova, organizovanie športových aktivít pre deti, účasť na súťažiach a olympiádach.
Základná škola - poskytovanie vzdelania deťom, informácie o škole, fotoalbumy, zoznamy žiakov.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Záujmové krúžky a aktivity, učenie cudzích jazykov, športové podujatia.
Základná škola. Základné vzdelávanie žiakov, príprava na stredné školy. Záujmové krúžky, aktivity pre žiakov, súťaže.