Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Nitra(51 záznamov)

1 - 25 z celkom 51 výsledkov
Odporúčame vám
Základné vzdelanie. Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov, podpora športovej prípravy.
Základné školstvo - vyučovanie slovenčiny, matematiky, cudzieho jazyku, dejepisu, chémie, fyziky. Príprava na stredné školy.
Materské centrum a jasle pre deti od 3 mesiacov do 6 rokov - výuka anglického jazyka, pohybové aktivity, plávanie, vzťah k prírode a k zvieratám, možnosť integrácie hendikepovaných detí.
Stredné odborné učilište, vyučovanie v oblasti elektrotechniky. Výučba cudzích jazykov, školské aktivity.
Spojená základná a materská škola. Výchova, vzdelávanie a záujmová činnosť pre deti.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, predškolská výchova detí.
Realizácia výchovno - vzdelávacej činnosti s akceptáciou individuálneho prístupu, tempa, možností a schopností každého dieťaťa.
Základné vzdelanie, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, školský klub detí.
Základná škola - zoznam pedagógov, zamestnancov a žiakov školy, záujmová činnosť školy, fotogaléria akcií, úspechy.
Škola a liečebno-výchovné sanatórium - dlhodobá psychologická, psychoterapeutická, logopedická a výchovno-vzdelávacia starostlivosť deťom mladšieho školského veku s poruchami učenia a správania.
Poskytovanie základného vzdelania. Záujmová činnosť, školský klub, informačný servis. Spolupráca s rodičmi.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Školská dielňa, spoločenská miestnosť - hudobná výchova, kultúrne programy. Podpora počítačovej gramotnosti.
Základná škola - cudzie jazyky, šport, informatika, záujmové krúžky, voľnočasové aktivity.
Základná škola - základné vzdelanie, záujmy, zábava a aktívny oddych detí v mimoškolskom čase, výchovné poradenstvo rodičom a deťom.
Ústav technológie vzdelávania - príprava učiteľov na prácu s informáciami a materiálnymi didaktickými prostriedkami. Vedecká činnosť, informácie pre študentov, publikácie, časopis, kontakt.
Základná škola s materskou školou so všeobecným zameraním. Intenzívna spolupráca s rodičmi, záujmová činnosť. Predprimárne a primárne vzdelávanie.
Štátna základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy.
Efektívne formy a metódy vzdelávania na základe schopností žiakov. Organizovanie aktivít pohybových, stravovacích, mierových.
Brankárska škola pre mladých nádejných brankárov - ihriská, posilňovne, telocvične.
Podpora záujmových krúžkov pre detí ako je pohybová príprava, krúžok zdravej výživy, flautový, folklórny či krúžok moderného tanca.
Informácie o základnej škole, novinky, predmety, triedy, učitelia, rozvrhy.
Základná škola - základné deväťročné vzdelanie, školská jedáleň, záujmové krúžky.