Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Nitra(51 záznamov)

26 - 50 z celkom 51 výsledkov
Odporúčame vám
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským - mimoškolské aktivity, výučba cudzích jazykov, interaktívne vyučovanie odborných predmetov prostredníctvom počítačov, školy v prírode.
História, vedenie univerzity, informácie o štúdiu, fakulty, pracoviská SPU.
Stredné odborné učilište, vyučovanie v oblasti elektrotechniky. Výučba cudzích jazykov, školské aktivity.
Základná umelecká škola - vzdelávanie a rozvíjanie talentu žiakov, umelecká príprava v rôznych odboroch.
Základná škola Lehota. Vzdelávanie žiakov, školské súťaže, aktivity, krúžky.
História, maturity, úspechy, aktivity, nadácia, osadenstvo, mladí vedci.
Vzdelávanie v študijnom odbore pracovník marketingu. Učebné odbory mäsiar lahôdkár, biochemik, pekár, cukrovinkár pečivár. Nadstavbové štúdium v odbore potravinárska výroba.
Výchova a vzdelávanie žiakov na základnom stupni, aktivity školy, záujmové krúžky.
Základné škola - organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť. Žiacky parlament, školský časopis.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Základná škola všeobecného zamerania. Krúžky so zameraním na prípravu na prijímacie pohovory, rozšírenie vedomostí z jazykov a matematiky a relaxačno - turistická činnosť.
Základné vzdelanie, výučba cudzích jazykov. Triedy, učitelia, žiaci, krúžky.
Základné vzdelanie a výchovné aktivity pre žiakov, výlety, záujmové krúžky.
Základná škola. Využívanie IKT vo výučbe, práca s internetom, spolupráca s rodičmi, voľnočasové aktivity, školská dielňa.
Základné vzdelanie, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, školský klub detí.
Základné školstvo, vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí.
Spojená základná a materská škola. Výchova, vzdelávanie a záujmová činnosť pre deti.
Základná umelecká škola Mojmírovce. Vzdelávanie v hudobnom odbore, literárno-dramatickom odbore a výtvarnom odbore, rozvíjanie talentu žiakov.
Základná škola s materskou školou. Záujmové krúžky i nepovinné predmety na vyplnenie voľného času detí zamerané na šport, hudbu, spev, tanec.
Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Profesionálny prístup k deťom.