Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Nitriansky kraj(189 záznamov)

Slovensko Školy - Nitriansky kraj
Komárno (23)
Levice (34)
Nitra (51)
Nové Zámky (34)
Šaľa (15)
Topoľčany (24)
76 - 100 z celkom 189 výsledkov
Odporúčame vám
Základná umelecká škola, vzdelávanie v základných umeleckých školách, rozvíjanie talentu žiakov.
Základná škola, ktorá poskytuje plnohodnotné vzdelanie pre deti od 1.do 9. ročníka, výchova detí.
Základná škola - oznamy, novinky, zoznamy žiakov a učiteľov. Jedálny lístok, úspechy školy, projekty.
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - história školy, personál školy, informácie o prijímacom konaní.
Základná škola s materskou školou. Základné všeobecné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium, predškolská výchova detí.
Materská škola. Enviromentálna výchova, osvojovanie základných hygienických návykov, učenie spoločenským hodnotám, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, telesná výchova, výlety, exkurzie.
Výchovno-vzdelávacie služby pre deti od 1-3 rokov, celodenný program, celodenná strava.
Škola a liečebno-výchovné sanatórium - dlhodobá psychologická, psychoterapeutická, logopedická a výchovno-vzdelávacia starostlivosť deťom mladšieho školského veku s poruchami učenia a správania.
Centrum pre deti a rodiny Komárno - výchova, príprava detí na vyučovanie, záujmová činnosť, zdravotná starostlivosť, organizovanie spoločných akcií.
Poskytovanie základného vzdelania. Záujmová činnosť, školský klub, informačný servis. Spolupráca s rodičmi.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - rozvíjanie základných vedomosti detí, vzdelávanie v základných predmetov ako je matematika, dejiny, zemepis.
Podujatia a aktivity školy, školský klub detí, knižnica, školský časopis.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov príprava na stredné školy, akcie a záujmové krúžky.
Informácie o škole sv. Vincenta de Paul - vzdelávanie a výchova je založená na kresťanských hodnotách a duchovnom odkaze patróna školy.
Predškolská príprava, výchova a vzdelávanie detí. Priebežné sledovanie dieťaťa, mapovanie jeho daností a zručností. Podporovanie dispozícií a prirodzených schopností.
Základná škola, organizácia, projekty a akcie, školský klub detí, fotogaléria.
Súkromná základná umelecká škola s hudobným, tanečným a literárno dramatickým odborom.
Základná škola s materskou školou - výchova a vzdelávanie v maďarskom jazyku, rozvíjanie schopností detí.
Základná škola - poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, podpora samostatnej osobnosti, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky pre deti.
Základná umelecká škola. Tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.
Základná umelecká škola Zlaté Moravce. Vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.