Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Nitriansky kraj(188 záznamov)

Slovensko Školy - Nitriansky kraj
Komárno (23)
Levice (34)
Nitra (51)
Nové Zámky (34)
Šaľa (15)
Topoľčany (24)
101 - 125 z celkom 188 výsledkov
Odporúčame vám
Inštitút celoživotného vzdelávania - didaktika, psychológia a pedagogika, kvalita školy, vysokoškolská pedagogika, doplňujúce pedagogické štúdium.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - školské oznamy, klub detí, rada rodičov, záujmové krúžky, školské aktivity.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov, záujmové krúžky, príprava žiakov na strednú školu.
Pôsobenie základnej školy. Poskytovanie základného vzdelania, organizovanie krúžkov - doučovanie, redakčný, počítačový, gymnastický, literárno - dramatický, folklórny, športový.
Základná škola s materskou školou. Základné všeobecné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium, predškolská výchova detí.
Materská škola. Enviromentálna výchova, osvojovanie základných hygienických návykov, učenie spoločenským hodnotám, edukačné aktivity, grafomotorické cvičenia, telesná výchova, výlety, exkurzie.
Výchovno-vzdelávacie služby pre deti od 1-3 rokov, celodenný program, celodenná strava.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - rozvíjanie základných vedomosti detí, vzdelávanie v základných predmetov ako je matematika, dejiny, zemepis.
Podujatia a aktivity školy, školský klub detí, knižnica, školský časopis.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov príprava na stredné školy, akcie a záujmové krúžky.
Predškolská príprava, výchova a vzdelávanie detí. Priebežné sledovanie dieťaťa, mapovanie jeho daností a zručností. Podporovanie dispozícií a prirodzených schopností.
Základná škola, organizácia, projekty a akcie, školský klub detí, fotogaléria.
Súkromná základná umelecká škola s hudobným, tanečným a literárno dramatickým odborom.
Základná škola - poskytovanie základného vzdelania a výchovného poradenstva, podpora samostatnej osobnosti, športové a pohybové aktivity žiakov, záujmové krúžky pre deti.
Základná umelecká škola. Tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.
Základná umelecká škola Zlaté Moravce. Vyučovanie vo výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Športové triedy so zameraním na hokej, športový aerobik a atletiku. Vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov, prechod k informačnej spoločnosti, možnosti na aktívne trávenie voľného času detí.
Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským - mimoškolské aktivity, výučba cudzích jazykov, interaktívne vyučovanie odborných predmetov prostredníctvom počítačov, školy v prírode.
História, vedenie univerzity, informácie o štúdiu, fakulty, pracoviská SPU.
Materská škola - výchovno - vzdelávacie aktivity pre deti v predškolskom veku, grafomotorické cvičenia, pohybové a športové aktivity, výlety.
Základná škola. Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Základná škola - vzdelávanie, výchova, organizovanie športových aktivít pre deti, účasť na súťažiach a olympiádach.