Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy - Nitriansky kraj(189 záznamov)

Slovensko Školy - Nitriansky kraj
Komárno (23)
Levice (34)
Nitra (51)
Nové Zámky (34)
Šaľa (15)
Topoľčany (24)
151 - 175 z celkom 189 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredoškolské štúdium.
Výchova, vzdelávanie detí, základné predmety, akcie, organizovanie súťaží.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty.
Informácie o škole, rozvrh, kalendár, učitelia, triedy, krúžky, knižnica.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, primárna príprava žiakov na stredné školy, záujmové krúžky, mimoškolské aktivity.
Základné vzdelanie, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou. Základné vzdelávanie žiakov a príprava na ďalšie štúdium. Predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Základná škola s materskou školou. Predškolská príprava detí, primárne vzdelanie, všestranný vývin dieťaťa, rozvoj grafmotoriky, tvorivosti, výlety, exkurzie.
Základná škola s materskou školou. Vzdelávacia činnosť, záujmové krúžky a projekty. Predškolská výchova detí.
Základná a materská škola, organizovanie súťaží pre žiakov, vedenie školského múzea, vydávanie školského časopisu.
Základné školstvo, vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí.
Základná škola a materská škôlka. Základné vzdelávanie, rôzne krúžky, organizovanie výletov a podujatí pre žiakov.
Výchovno - vzdelávacie zariadenie pre deti v predškolskom veku, rozvoj komunikačných zručností, rozlišovanie farieb, jednoduché počty, učenie základným hygienickým návykom.
Spojená základná a materská škola. Výchova, vzdelávanie a záujmová činnosť pre deti.
Základná umelecká škola Mojmírovce. Vzdelávanie v hudobnom odbore, literárno-dramatickom odbore a výtvarnom odbore, rozvíjanie talentu žiakov.
Základná škola s materskou školou. Záujmové krúžky i nepovinné predmety na vyplnenie voľného času detí zamerané na šport, hudbu, spev, tanec.
Výchova a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Profesionálny prístup k deťom.
Vyučovanie predmetov umeleckého zamerania v odboroch hudobný a výtvarný.
Základná umelecká škola. Hudobný, tanečný a výtvarný odbor, všeobecné vzdelanie, vedenie mládeže.
Základná umelecká škola, výučba umeleckých odborov - spev, výtvarné umenie, príprava žiakov na orientáciu v hudobných a výtvarných trendoch.
Základná umelecká škola v Topoľčanoch. Vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore.
Škôlka s vyučovacím jazykom maďarským. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku.