Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 331 záznamov)

151 - 175 z celkom 1 331 výsledkov
Odporúčame vám
Špeciálna základná škola. Autistická trieda. História školy, osobnosti, krúžky, poradňa, školský klub.
Organizovanie detských prázdninových táborov, pobytov aj počas školského roka v škole v prírode.
Škola pre deti vo veku od 3 - 6 rokov. Koncepciu školy tvorí prioritne integrácia detí so zdravotným postihnutím a vytváranie podmienok pre deti talentované.
Základná škola v Trnave, prvý až deviaty ročník základného vzdelania, príprava žiakov na stredné školy. Materská škola - starostlivosť o deti v predškolskom veku.
Informácie o základnej škole, zoznamy žiakov, zamestnancov, krúžková činnosť, školské súťaže, aktivity školy, spolupráca školy a rodiny.
Štátna materská škola. Predškolská výchova detí, voľnočasové aktivity, pohybové hry, tvorivé hry, rozvoj osobnosti detí po všetkých stránkach.
Všeobecná príprava študentov - bankovníctvo, manažment, marketing, fiktívna firma, daňová sústava, výučba angličtiny, nemčiny, francúzštiny a ruštiny. Školské internáty, jedáleň.
Materská škola - výchova detí v predškolskom veku, pohybové hry, výchovno-vzdelávacie aktivity podporujúce zdravý vývin detí. pestovanie pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu, k ostatným ľudom.
Štúdium v odboroch obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu, bilingválny odbor v anglickom jazyku. Školský internát, jedáleň.
Informácie o základnej škole. Aktivity, projekty, školský klub detí, vzdelávacia činnosť.
Súkromná základná umelecká škola - literárno-dramatický odbor, tanečný odbor, hudobný odbor - zborový, sólový spev, keyboard, gitara, flauta.
Informácie o strednej škole, pedagogický zbor, študenti, školský časopis, študijné odbory a prijímacie skúšky.
Informácie o základnej a materskej škole, výchovno - vzdelávacie podujatia, krúžková činnosť.
Realizácia výchovno - vzdelávacej činnosti s akceptáciou individuálneho prístupu, tempa, možností a schopností každého dieťaťa.
Základné deväťročné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy, školská jedáleň, školský klub detí.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakom, výučba základných predmetov, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.
Základná škola s materskou školou - informácie, kontakty, novinky, učitelia, triedy, predmety, krúžky, žiaci.
Základná umelecká škola, vzdelávanie v základných umeleckých školách, rozvíjanie talentu žiakov.
Základná škola s materskou školou. Informácie o štúdiu, žiakoch, história a zamestnanci.
Materská škola - rozvoj komunikačných schopností a gramotnosti, starostlivosť o telesný, psychomotorický, sociálny a kognitívny rozvoj.