Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 344 záznamov)

151 - 175 z celkom 1 344 výsledkov
Odporúčame vám
Denné a externé štúdium - manažment regionálneho cestovného ruchu, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno - výchovný pracovník, animátor voľného času, špeciálna pedagogika.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.
Vzdelávanie v oblasti finančnej, ekonomickej, počítačovej gramotnosti a oblasti aplikovanej matematiky a deskriptívnej geometrie. Chránená dielňa.
Plavecké jasličky - plávanie dojčiat a batoliat vo veku od 4 mesiacov do 3 rokov.
Základná škola s materskou školou - plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity, školský klub a školská jedáleň.
Výchovná a vzdelávacia ustanovizeň Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku s cieľom a náplňou doškoľovania duchovných funkcionárov a katechétov cirkvi.
Jasličky rodinného typu, poskytovanie výchovno - vzdelávacích služieb pre deti od 3 mesiacov do 5 rokov, celodenný program pre deti, individuálny prístup.
Cirkevná materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností.
Poskytovanie vzdelávania v špecializovaných odboroch reštaurovanie nábytku, nepolychromaná drevorezba a reštaurovanie kovov.
Základná škola - získavanie všeobecných vedomostí a zručností, spoločenských návykov, príprava na strednú školu, školské projekty.
Základná škola s materskou školou Kataríny Brúderovej. Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky.
Informácie o škole, projekty, krúžky, aktivity. Trieda pre mimoriadne nadané deti.
Základná škola - informácie o aktivitách, novinkách. Zoznamy žiakov, tried a učiteľov. Školský časopis a jedálny lístok.
Základná škola - školský klub detí, projekty, školský časopis, školská jedáleň.
Poskytovanie predškolskej prípravy a základného vzdelania, výchovná a pedagogická činnosť.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, športové stredisko.
Súkromná vysoká škola s akreditáciou. Poskytovanie vzdelania v bakalárskych študijných odboroch ekonomického a právneho zamerania a nadväzujúcim magisterským štúdiom s ekonomickým zameraním.
Základné vzdelanie v 1. až 4. ročníku, príprava detí na vstup do života, vyučovanie základných predmetov.
Základné vzdelanie, vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, záujmové útvary - mimoškolská činnosť.
Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov od prvej triedy, školský športový klub, školský klub detí.
História a vedenie školy, učiteľský zbor, projekty, fotogaléria, alternatívne triedy s prvkami waldorfskej pedagogiky.