Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 337 záznamov)

101 - 125 z celkom 1 337 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola, informácie o činnosti a projektoch, organizácia školy.
Zváračská škola zameraná na zabezpečenie klasických potrieb montovanej bytovej výstavby, zámočníckej výroby OK a renovácie stavebných mechanizmov.
Starostlivosť o mládež, štúdium v odboroch - poľnohospodárstvo, lesníctvo, stavebníctvo a potravinárstvo.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, aktivity, školské súťaže.
Súkromná základná škola. Príprava detí prvého stupňa na štúdium osemročných gymnázií. Vyučovanie anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.
História gymnázia, zoznam tried, internát, zoznam a kontakty na učiteľov, zastupovanie, centrum voľného času.
Vzdelávanie žiakov základnej školy, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity. Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 1. – 9. ročníku.
Úspechy školy, rozvrh, zoznamy učiteľov a žiakov. Krúžky, jedálny lístok, aktivity a projekty školy.
Základné vzdelávanie žiakov na stupňoch 1 až 9, mimoškolské aktivity, krúžky, účasť v súťažiach a projektoch, príprava na ďalšie štúdium.
Základná škola s materskou školou. Predprimárne a primárne vzdelanie a výchova, krúžky, poradenstvo pre rodičov, dôraz na zmysluplné trávenie voľného času, záujmová činnosť, tvorivé hry.
Materská škola - výchova a vzdelávanie detí predškolského veku. Edukačné aktivity uľahčujúce vstup detí do základnej školy, grafomotorické cvičenia, pohybové a loptové hry, súťaže, výlety, krúžky.
Základná škola, poskytovanie základného vzdelania, príprava žiakov na ďalšie vzdelávanie. Informácie pre rodičov a žiakov.
Materská škola. Výchova a predškolská príprava žiakov, aktivity, hry, projekty.
Špeciálna základná škola. Špeciálna starostlivosť a výučba pre postihnuté deti. Projekt - Deti vetra, krúžky, prednášky, online zborovňa, záverečná správa.
Materská škola. Výchovno-vzelávacia činnosť s deťmi predškolského veku a príprava na nástup do školy. Aktuálne oznamy, triedy, projekty a organizácia dňa. Školská jedáleň.
Výchovno - vzdelávacie služby, vyučovanie anglického jazyka, ortopedická, logopedická a psychologická starostlivosť pre deti od dvoch do šesť rokov.
Súkromná škôlka a jasle - celodenná alebo poldenná starostlivosť aj počas prázdnin, komunikácia v anglickom jazyku, zážitkové učenie.
Základná škola - zoznam pedagógov, zamestnancov a žiakov školy, záujmová činnosť školy, fotogaléria akcií, úspechy.
Umelecké vzdelávanie, výučba v dvoch umeleckých odboroch - tanečný odbor a literárno – dramatický odbor.
Poskytovanie opatrovateľskej a pedagogickej starostlivosti pre deti od 2,5 do 6 rokov, po dohode i mladšie. Opatrovanie detí, súkromná škôlka, detské centrum, starostlivosť o deti, mini kolektív.