Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 330 záznamov)

76 - 100 z celkom 1 330 výsledkov
Odporúčame vám
Súkromné gymnázium - ponuka denného a externého štúdia na bilingválnom a štandardnom gymnáziu s dĺžkou 4 roky.
Súkromná hotelová akadémia - ponuka denného štúdia. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.
Súkromná obchodná akadémia - ponuka denného a externého štúdia s dĺžkou 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.
Súkromná základná škola - klavír, spev. Škola pre záujemcov o hudobný odbor.
Školské akcie, záujmové krúžky, školský klub detí. Triedy, učitelia, rozvrhy a fotoalbum.
Základné školstvo, vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí.
Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským.
Denné a externé štúdium - manažment regionálneho cestovného ruchu, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno - výchovný pracovník, animátor voľného času, špeciálna pedagogika.
Základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, dôraz na pozitívne trávenie voľného času.
Základná škola s materskou školou - plán školy, učitelia, projekty, žiacke aktivity, školský klub a školská jedáleň.
Základná škola - získavanie všeobecných vedomostí a zručností, spoločenských návykov, príprava na strednú školu, školské projekty.
Základná škola s materskou školou. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, projekty, športové stredisko.
Základné vzdelanie v 1. až 4. ročníku, príprava detí na vstup do života, vyučovanie základných predmetov.
Súkromná štvortriedná materská škola - moderné edukačné zariadenie určené pre deti vo veku od 2 do 6 rokov.
Základné informácie o gymnáziu, o prijímacom konaní, o vyučovacom procese, rozvrhy, kontakty, aktuality.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Základná umelecká škola. História, vedenie školy, učitelia, študijné odbory, podujatia, súťaže, prijímacie skúšky, družobné vzťahy, dokumenty školy, aktivity učiteľov.
Základné vzdelanie, príprava žiakov na stredné školy. Informácie o škole a pedagogickom zbore.
Základná škola. Záujmové krúžky, aktivity, súťaže, projekty, pedagogický zbor, školský klub detí.
Všeobecné i odborné vzdelanie. Moderné vybavenie - v učebniach IKT, jazykových laboratóriách, knižnici. Strediska praktického vyučovania.