Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 337 záznamov)

76 - 100 z celkom 1 337 výsledkov
Odporúčame vám
Základná umelecká škola. Individuálne a skupinové vyučovanie. Hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor.
Súkromné detské jasle rodinného typu v tichom príjemnom prostredí rodinného domu - celodenná, poldenná, hodinová výchovno-vzdelávacia starostlivosť o deti vo veku od 1 do 3,5 roka.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Štátna materská škola. Výchovno-vzdelávacie činnosti v predškolskom veku, pohybové hry, cvičenia zamerané na grafomotoriku, komunikáciu, enviromentálna výchova, podpora samostatnosti dieťaťa.
Základná umelecká škola. Vzdelávanie v troch odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný.
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Základné vzdelanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy.
Informácie o krúžkoch a akciách školy, jedálny lístok, rozvrh, školský klub detí, výchovný poradca.
Základná škola - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň, organizovanie podujatí, školských akcií a súťaží, záujmová činnosť.
Poskytovanie základného vzdelania. Výučba cudzích jazykov, športové aktivity, práca s internetom. Informácie o škole, projekty školy, učiteľský zbor, rada školy.
Informácie, časopisy, školské akcie, fotogaléria, žiacka knižka, blog, materská škola.
Základná škola - oznamy, novinky, zoznamy žiakov a učiteľov. Jedálny lístok, úspechy školy, projekty.
Poskytovanie základného vzdelania, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Odborné učebne pre cudzí jazyk, chémiu, prírodopis, hudobnú výchovu, telocvičňa a dielňa. Školský klub detí, jedáleň.
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - história školy, personál školy, informácie o prijímacom konaní.
Základná škola, aktuality zo školy, dokumenty, krúžková činnosť, školský klub detí, rozvrhy.
Štátna materská škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, predškolská príprava detí od 3 do 6 rokov.
Základná škola - oznamy, novinky a aktuality. Zoznam žiakov, tried, učiteľov. Prevádzka školskej jedálne.
Materská škola v Pustých Úľanoch. Predškolská výchova a vzdelávanie. Príprava detí na plnenie školskej dochádzky, edukačné aktivity, rozoznávanie geometrických tvarov a farieb, pohybové hry a výlety.
Základná škola s materskou školou. Výchova a vzdelávanie deti v materskej a v plnoorganizovanej základnej školy.
Vzdelávanie v predmetoch umeleckého zamerania - hudobné, tanečné a výtvarné odbory. Príprava na štúdium na vysokých školách s umeleckým zameraním a konzervatóriá.
Základná škola Rohožník - výuka všeobecných predmetov, cudzích jazykov, telesná a enviromentálna výchova, dzravý životný štýl, poskytovanie poradenstva rodičom aj deťom.
Starostlivosť o deti v predškolskom veku. Pohybové aktivity a hry, výlety, súťaže vystúpenia, besiedky, pozitívne trávenie voľného času, edukačné aktivity, enviromentálna výchova.