Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 330 záznamov)

26 - 50 z celkom 1 330 výsledkov
Odporúčame vám
Prevádzkovanie jaslí, súkromnej škôlky pre maximálne 10 detí. Súkromné zariadenie s režimom materskej školy pre deti od 1 do 3,5 roka.
História školy, informácie o štúdijných odboroch. Zoznam študentov a vedenia, fotoarchív, projekty, študentská a rodičovská rada.
Štátna materská škola. Vyučovací jazyk slovenský. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku - počítače, tanečná, výtvarná výchova.
Špeciálna základná škola a odborné učilište pre deti a mládež s poruchami správania. V centre je škola s dvomi triedami - 8. a 9. ročník a stredná odborná škola s 3 odbormi.
Detský domov - starostlivosť o deti od narodenia s celoročným pobytom.
Škola pre žiakov, ktorí potrebujú špeciálno - pedagogickú pomoc. História, kolektív, školský klub, krúžky, aktivity, fotogaléria, projekty.
Súkromná materská škola Slniečko zabezpečuje výchovno vzdelávací proces a profesionálnu opateru pre deti vo veku 2 – 6 rokov.
Vzdelávacia inštitúcia zameraná na výučbu cudzích jazykov - anglický, nemecký, španielsky, ruský a francúzsky jazyk. Inštitúcia tiež ponúka prípravné kurzy na prijímacie skúšky a doučovanie AJ, NJ.
Umelecké vzdelávanie detí v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
Umelecká škola s výtvarným, tanečným, hudobným a literárno - dramatickým odborom. Informácie o štúdium, aktivitách a projektoch.
Materská škola. Rozvoj prosociálnej výchovy v interakcii dieťa, rodič, učiteľ. Rozoznávanie základných geometrických tvarov, rozlišovanie farieb, dôraz na zdravý životný štýl, pohybové aktivity detí.
Domov mládeže - poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Súkromný školský internát. Poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Ponuka študijných a učebných odborov, informácie pre študentov, rozvrh hodín, organizácia školského roka.
Poskytovanie akreditovaných vzdelávacích aktivít - ekonómia, encyklopédia, informatika, manažment, marketing, pedagogika, právo, psychológia.
Poskytovanie celodennej, poldennej a hodinovej starostlivosti pre deti od 6 mesiacov do 4 rokov.
Základná škola - aktuality, informácie o škole, projekty a fotogaléria. Zoznam tried a žiacka knižka. Školský klub detí a ponuka školskej jedálne.
Základná škola. Základné vzdelanie a výchova žiakov a príprava na stredoškolské štúdium.
Predškolská výchova detí. Vyplnenie voľného času, odborná starostlivosť o deti v materskej škole.
Špeciálna škola pre deti s poruchami učenia a s problémovým správaním. Špeciálno-pedagogické poradenstvo.
Vzdelávanie, výchovná činnosť, výuka základných predmetov, príprava na stredné školy a predškolská výchova detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Predškolská príprava detí a základné vzdelanie, zameranie na športové aktivity. Mimoškolské aktivity, krúžková činnosť, školský klub detí, školská jedáleň.