Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 341 záznamov)

26 - 50 z celkom 1 341 výsledkov
Odporúčame vám
Stránka o škole, zamestnancoch, študentoch, prijímačkách, dni otvorených dverí a štúdium.
Základna škola - vyučovanie cudzích jazykov, informatická výchova, integrácia žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami. Materská škola s celodennou starostlivosťou.
Základná škola. Informácie o škole, história, zamestnanci, najlepší žiaci, úspechy, krúžky, súťaže, projekty, školská jedáleň.
Súkromná základná umelecká škola, rozvíjanie talentu žiakov základných a stredných škôl, príprava na stredné umelecké školy v odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný, tanečný.
Výchovno - vzdelávacie služby, vyučovanie anglického jazyka, ortopedická, logopedická a psychologická starostlivosť pre deti od dvoch do šesť rokov.
Základná škola s materskou školou - vzdelávacia a výchovná činnosť, informácie o škole, krúžkov, študentoch a učiteľov.
Súkromná materská škôlka pre deti od 2 do 7 rokov. Ponúkame profesionálny prístup, rodinné prostredie, bilingválnu výučbu anglického jazyka ako aj tvorivé športové aktivity.
Súkromná francúzsko-anglická škôlka, jasle - denná výučba francúzskeho jazyka, angličtiny.
Vzdelávanie a výchova žiakov základnej školy, informácie o škole, žiakoch, učiteľoch, činnosti školy.
Základná škola - žiaci, učitelia, rozvrhy, jedálny lístok, aktivity školy. Úspechy školy, školský časopis, fotoalbum a história.
Domov mládeže - poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Súkromný školský internát. Poskytovanie ubytovacích služieb, študentský klub, študovňa, klubovňa a miestnosti pre krúžky.
Ponuka študijných a učebných odborov, informácie pre študentov, rozvrh hodín, organizácia školského roka.
Základná škola. Výučba orientovaná na učenie cudzích jazykov. Pedagogický zbor, fotogaléria, úspechy žiakov. Humanitné vzdelanie a výchova, návšteva kultúrnych podujatí, záujmové krúžky.
Činnosť sociálnej pomoci deťom a mládeži spojené s ubytovaním. Poradenská činnosť.
Detský domov - starostlivosť o deti od narodenia s celoročným pobytom.
Činnosť medzinárodnej školy. Učenie transfigurácie, osobnej slobody, organizovanie podujatí pre verejnosť.
Základná škola, príprava žiakov na stredné školy, poskytovanie základného vzdelania, športové a pohybové aktivity, kurzy pre žiakov, školský časopis.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 - 6 rokov. Bilingválna forma výučby v anglickom aj slovenskom jazyku.
Informácie o škole, história, učitelia, predmety, aktuality. Zoznam tried, školský časopis, fotogaléria.
Základná škola s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, ponuka športových tried, tried pre intelektuálne nadané deti, klasických tried.
Vzdelávanie žiakov, výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžková činnosť, záujmová činnosť.
Základná škola s materskou školou - školská jedáleň, výchovné poradenstvo, školský klub detí.