Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 333 záznamov)

51 - 75 z celkom 1 333 výsledkov
Odporúčame vám
Základná škola - školský poriadok, žiaci, úspechy, učitelia, predmety, krúžky, projekty.
Štvorročné a osemročné gymnázium v Považskej Bystrici, rôzne záujmové krúžky, informácie o vyučovaní.
Základná škola jazykového (anglický, nemecký a ruský jazyk) a športového zamerania - športová príprava zameraná na ľadový hokej a športovú gymnastiku.
Vyučovanie a výchova detí školského a predškolského veku. Voľnočasové aktivity, krúžky, fotoalbum.
Základná škola. Základné vzdelanie žiakov, príprava na stredné školy. Rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka a nemeckého jazyka od 6. ročníka.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Základná škola v Trenčíne. História školy, krúžky, projekty, informácie, galéria.
Spojená stredná škola s organizačnými zložkami Stredná priemyselná škola, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola. Informácie o štúdiu, oboroch, žiakoch a projektoch.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Realizácia priorít výchovy a vzdelávania, vyučovanie formou interaktívneho zážitkového učenia, projektového vyučovania a inscenačných metód.
Aktivity školy, projekty - Infovek, Lego Robolab, Otvorená škola, Digitálni Štúrovci.
Predprimárna a primárna výchovno - vzdelávacia činnosť detí a mládeže. Podporovanie pozitívneho vzťahu k prírode, zdravý životný štýl, protidrogová prevencia.
Škôlka s vyučovacím jazykom maďarským. Výchovno - vzdelávacie aktivity v predškolskom veku.
Základná škola pre 1. a 2. stupeň. K dispozícií jedáleň, knižnica a školský klub.
Základná škola s materskou školou. Ponuka voliteľných predmetov a školských aktivít. Zameranie školy na jazyk, šport a prírodovedné predmety. Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka.
Štátna základná škola - vyučovací jazyk slovenský, vzdelávanie a výchova žiakov. Oznamy, fotogaléria, zoznam tried, ponuka krúžkov.
Základná škola s materskou školou, predškolská výchova a vzdelávanie, príprava žiakov na stredné školy. Záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, krúžky.
Základná škola - osvojovanie si etických a mravných hodnôt, formovanie detí na zrelé osobnosti, školské projekty, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Základná škola s materskou školou - základné vzdelanie žiakov, príprava na strednú školu, školský klub detí, jedáleň.
Základná škola v Handlovej. Informácie o škole, učiteľoch, žiakoch, predmetoch.
Spojená základná a materská škola. Výchova, vzdelávanie a záujmová činnosť pre deti.