Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 344 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 344 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Škola je zameraná profesijne na gastronómiu, hotelierstvo a turizmus. Ponúka bakalárske štúdium prezenčnej aj kombinovanú formou, v odboroch Management hotelierstva a cestovného ruchu a Gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch. Bez prijímacích skúšok. Možnosť výberu predmetov v cudzom jazyku.
Popredná vzdelávacia spoločnosť s pôsobením na celom Slovensku. Nájdete nás aj vo Vašom meste a okolí. Jazykové preklady, tlmočenie, jazykové kurzy, jazykový audit. Kurzy účtovníctva, kurzy PC.
Jazykové kurzy angličtiny pre verejnosť a firmy. Skupinová a individuálna výučba pre deti a dospelých. Akreditácia MŠ SR. Prekladateľské služby z/do angličtiny. Špecializácia na technický preklad a stavebníctvo. Vysoká odbornosť. Rozumné ceny.
Študijné odbory - hotelová akadémia, obchodný pracovník, čašník, kuchár, marketing. Učebné odbory - čašník, kuchár, kaderník. Nadstavbové štúdium - obchod, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika.
Je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje veterinárne vzdelávanie pre slovenských i zahraničných študentov, a jedna z dvoch, ktorá ponúka záujemcom štúdium farmácie. Študijné programy: všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, bezpečnosť krmív a potravín, trh a kvalita potravín.
Predškolské zariadenie pre deti od 2 do 6 rokov. Grafomotorické aktivity, programy, pohybové hry a voľnočasové aktivity, tvorivosť a rozvoj osobnosti dieťaťa. Certifikát školy podporujúcej zdravie.
Základná škola. Informácie o základnej škole - kalendár, učitelia, triedy, žiaci, skúšky, známky, jedálny lístok.
Prevádzka materskej školy - starostlivosť o najmenších, predškolská výchova.
Vyučovanie v študijných odboroch odevný dizajn, fotografický dizajn, propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, priemyselný dizajn, odevníctvo.
Školský časopis, žiacke projekty, vedenie školy, predmetové komisie, školský klub detí, kontakty na školu.
Základná umelecká škola Frica Kafendu, výchova v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno - dramatickom odbore.
Podpora záchrany stredovekých nástenných malieb, gregoriánske sväté omše, stredoškolské vzdelávanie na gymnáziu, prehliadky kláštora a knižnice, vedenie nadácie.
Základná škola - štúdium všeobecných a humanitných predmetov, cudzích jazykov, záujmové krúžky.
Výučba predmetov, telesná a enviromentálna výchova, rozvoj osobnosti detí, záujmová a klubová činnosť, výlety a exkurzie.
Informácie o základnej škole, novinky, predmety, triedy, učitelia, rozvrhy.
Základná škola - školský klub detí, vyučovanie, vnútorný poriadok školy, rada rodičov, školský časopis, maďarský jazyk.
Základné vzdelanie v 1. - 4. ročníku, krúžková činnosť, mimoškolské aktivity. Školský klub detí, knižnica.
Základné vzdelávanie a výchova žiakov, príprava na stredné školy, voľnočasové aktivity. Informácie o škole, učiteľoch, žiakoch.
Vzdelávacia inštitúcia s kvalitným vybavením a moderným spôsobom výučby. Školský klub detí.
Základná škola. Výchovno - vzdelávacia činnosť, krúžky, školský klub a jedáleň.
Základná škola. Vzdelávanie, výchovné poradenstvo, krúžky, projekty.
Z8kladná škola, poskytovanie základného vzdelania, vyučovanie cudzích jazykov, rozvoj schopnosti, mravná, estetická, pracovná, zdravotná, telesná a ekologická výchova žiakov, náboženská výchova.
Informácie o základnej škole. Aktuality, krúžky, fotogaléria, učiteľský zbor.
Základná škola s materskou školou - projekty, dokumenty, informácie pre rodičov, fotoalbumy.
Aktivity, projekty, záujmové krúžky, školská jedáleň. Zoznamy predmetov, žiakov, učiteľov.