Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Školy(1 353 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 353 výsledkov
Odporúčame vám
Vyučovanie základných predmetov v maďarskom jazyku, mimoškolské aktivity, krúžky.
Rozvíjanie talentu žiakov základných a stredných škôl, príprava na stredné umelecké školy v odboroch - hudobný, literárno-dramatický, tanečná a výtvarné umenie.
Základná škola - škola má k dispozícii školskú knižnicu, žiacky časopis Dudoviny a Dudováčik. Školy v prírode, plavecké a lyžiarske kurzy.
Vzdelávanie a výchova detí s dôrazom na kresťanské duchovné hodnoty - vyučovanie všeobecných predmetov, informatiky a cudzích jazykov.
Základná umelecká škola, možnosť štúdia v rôznych odboroch. Príprava žiakov na stredné školy s umeleckým zameraním.
Základná umelecká škola. Škola s výučbou umeleckých predmetov. Hudobná, výtvarná, tanečná zložka.
Základná umelecká škola. Vzdelávanie, rozvíjanie talentu v troch odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný.
Vzdelávanie žiakov školskej a predškolskej dochádzky, organizovanie podujatí, mimoškolské aktivity.
Základná škola s materskou školou. Krúžková činnosť, školský klub, pohybové a športové aktivity. Organizovanie výletov, exkurzií. Školská jedáleň.
Základné vzdelanie v umeleckých odboroch hudba, výtvarné umenie, príprava na ďalšie štúdium na stredných odborných školách umeleckého zamerania.
Základná umelecká škola - vzdelávanie a rozvíjanie talentu žiakov, umelecká príprava v rôznych odboroch.
Základná a materská škola, školské projekty, vzdelávacie aktivitách školy, poskytovanie odborného výchovného poradenstva, záujmová činnosť, voľnočasové aktivity, krúžky.
Informácie o materskej škole - rôzne aktivity pre deti v letnom i zimnom období.
Štúdium v štvorročnom študijnom odbore. Uplatnenie pri výkone obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, peňažníctve a cestovnom ruchu.
Základná škola. Pedagogický zbor, predmety, výchovné poradenstvo, školský klub, jedáleň a poriadok, história, žiaci.
Základná umelecká škola - vzdelávanie žiakov v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom umeleckom odbore.
Základná škola Hranovnica. Projekty školy, žiaci, zamestnanci, záujmová činnosť.
Materská škola a prvý stupeň základnej školy. Školská jedáleň, školský klub, školské ihrisko a dvor.
Základná škola pre prvý stupeň - rozvrhy, krúžky, projekty, školský klub detí, dokumenty.
Základná škola so zameraním na vyučovanie humanitných, prírodných predmetov, cudzích jazykov a fyzickú kondíciu.